Nieuws Actueel

Minder doemdenkers onder ondernemers

Bram de Vrind 23 mei 2014

Ondernemers in het niet-financiële bedrijfsleven zijn aan het begin van het tweede kwartaal gunstiger gestemd dan begin dit jaar. Dat blijkt uit een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).Voor het eerst in drie jaar tijd zijn er meer ondernemers die een verbetering van het economisch klimaat voorzien dan bedrijven die een verslechtering verwachten, schrijft het statistiekbureau. Van de ondernemers verwacht 16 procent een verbetering en 8 procent een verslechtering. In het eerste kwartaal hielden beide groepen elkaar nog in evenwicht.

Minder belemmeringenVerder gaven de ondernemers aan dat ze minder belemmeringen ervaren bij hun activiteiten dan voorgaande kwartalen. Dat geldt onder meer op financieel gebied en voor de vraag naar hun producten en diensten. Ook zijn ze minder pessimistisch over de toekomstige omvang van hun personeelsbestand en hun investeringsplannen.

Meer personeel15 procent van de ondervraagden denkt dat hun personeelsbestand in het tweede kwartaal zal krimpen, het laagste percentage in bijna drie jaar tijd. Daartegenover verwacht 13 procent van de ondernemers juist meer personeel in te zetten. Dat is weer het hoogste percentage in drie jaar.