Nieuws Actueel

'Minder faillissementen in 2015'

Martijn Vervest 16 januari 2015

Het aantal faillissementen van Nederlandse bedrijven daalde in 2014 met 20 procent tot circa 7.600. Hiermee heeft de eerste economische vooruitgang sinds 2011 zich positief vertaald in de cijfers. Dit was te merken in de bouw en detailhandel waar het tij voorzichtig keerde. In 2015 vlakt de daling af en zal het aantal faillissementen naar verwachting nog licht afnemen tot 7.400 (-3 procent). Minder bedrijven bevinden zich in de kritieke zone die bij tegenslag snel tot ondergang leidt, maar er zijn ook tegengestelde krachten. Zo is het aantal bedrijven groeiende en verouderen business modellen eerder door de sneller veranderende economie. Naar verwachting blijft het aantal faillissementen daarmee op een hoger niveau dan in het verleden.Afname van 20 procentHet aantal faillissementen in het Nederlandse bedrijfsleven kwam in 2014 uit op ca. 7.600 (figuur 1). Dit is een afname van 20 procent ten opzichte van de piek van ruim 9.400 uit 2013. Gecor-rigeerd voor zittingsdagen daalt het aantal sinds november 2013. Voor het afwenden van faillissement is de kasstroom het belangrijkst en die is bij veel bedrijven aan de beterende hand. In twee van de meest geplaagde sectoren -de bouw en de detailhandel- heeft het aantal faillissementen vorig jaar dan ook een stevige daling (-42 procent resp.-25 procent)* laten zien.Verdere afnameNa lastige jaren hebben veel bedrijven het nog steeds niet makkelijk. Toch wordt de financiële situatie wel minder kwetsbaar. Met een gematigde economische groei van 1,5 procent kan in 2015 opnieuw een stapje in de goede richting worden gezet. Het aantal faillissementen daalt daarbij naar verwach-ting tot 7.400 (-3 procent). Onder de grote sectoren zal de zakelijke dienstverlening, die vorig jaar achterbleef een bovengemid-delde daling van het aantal faillissementen laten zien. Het is daarbij de vraag in hoeverre het hoge aantal faillerende fi-nanciële en managementholdings in 2015 aanhoudt.ZZP'ersDat verdere daling van het aantal faillissementen beperkt blijft, heeft verschillende redenen. Bedrijven hebben aan herstel kunnen werken, maar veel vet op de botten is er nog niet. Daarnaast neemt het totaal aantal bedrijven toe, wat ondanks het groeiende aantal ZZP'ers tot meer faillissemen-ten leidt. Ten slotte is de economische omgeving minder stabiel dan voor de economische crisis. Met de digitalisering en de opkomst van verschillende nieuwe technologieën ver-andert de wereld in hoger tempo en zijn business modellen sneller verouderd. De verwachting is daarbij dat het aantal faillissementen –in absolute termen– hoger blijft dan in het verleden.