Nieuws Actueel

Minder fouten met Europees geld

Lotte Grimberg 5 november 2014

Het aantal fouten bij de bestedingen van Europees geld door de EU-lidstaten is zeer licht gedaald. In 2013 ging het naar schatting bij 4,7 procent van de betalingen mis, tegenover 4,8 procent een jaar eerder. Voor het eerst sinds 2009 is er sprake van een daling van het aantal fouten.

Dat blijkt uit het woensdag gepresenteerde jaarverslag van de Europese Rekenkamer. De instantie die de Europese uitgaven controleert, baseert haar cijfers op steekproeven en controle van administraties.

BonnetjesHet gaat om circa 7 miljard euro uit de Europese begroting dat niet uitgegeven had moeten worden. Lidstaten keurden projecten goed en schoten die voor, waarna ze de bonnetjes indienden bij Brussel, maar eigenlijk voldeden de projecten niet aan de voorwaarden voor Europees geld. Te denken valt dan aan geld voor het midden-en kleinbedrijf, maar feitelijk ging het naar grote ondernemingen.

FraudeDe foutmarge is geen graadmeter voor fraude of verspilling, benadrukken de controleurs. Maar de foutmarge had veel lager kunnen zijn als de lidstaten beter gecheckt hadden of het EU-geld wel naar behoren is uitgegeven. "We hebben gevonden dat nationale overheden voldoende informatie voorhanden hadden om fouten te zien én te corrigeren voordat ze deze indienden bij de Europese Commissie'', aldus Vitor Caldeira van de EU-Rekenkamer. Brussel zelf had ook beter moeten controleren of de lidstaten alle projecten wel op de juiste manier beoordelen.

ProjectDaarom pleit de rekenkamer er ook voor dat er meer naar de behaalde resultaten van een project wordt gekeken. Pas dan zou EU-geld moeten worden overgemaakt.

De meeste fouten ( 6,9 procent) vonden de controleurs bij de uitgaven voor regionaal beleid, energie en vervoer. Maar ook bij betalingen voor plattelandsontwikkeling, milieu, visserij en gezondheid ging het vaak mis (6,7 procent).