Nieuws Actueel

Minder hinder op bedrijventerrein ’t Varck in Haaksbergen

Van onze redactie 24 maart 2015

Wegwerkzaamheden thinkstock

De nieuwe weg verbetert de leefbaarheid in het gebied. Sinds maandagmorgen is de nieuwe weg open. De nu doorgaande weg heeft ook een nieuwe naam: Kalanderijstraat.Een van de doelstellingen van de revitalisering van het bedrijventerrein ’t Varck is om wonen en werken beter samen te laten gaan. Het doortrekken van de gisteren geopende Kalanderijstraat levert hieraan volgens de gemeente een belangrijke bijdrage. OpknapbeurtHet laatste project van de opknapbeurt is inmiddels in gang gezet. In samenwerking met de wijkraad en de bedrijvenvereniging ’t Varck-Brammelo zijn nu, althans op papier, maatregelen uitgewerkt om de herinrichting van de Twijnerstraat en Spoelsterstraat aan te pakken. Die aanpak bestaat onder andere uit nieuwe bestrating, maatregelen tegen wateroverlast, het aanpassen van parkeermogelijkheden, openbaar groen en verlichting. Andere delen van het bedrijventerrein zijn een aantal jaren geleden al opgeknapt. RevitaliseringBehalve de gemeente draagt ook de provincie Overijssel financieel bij aan de revitalisering van ‘t Varck. Eind dit jaar zal de totale herstructurering van ’t Varck zijn afgerond.