Nieuws Actueel

Minder lesuren goed voor leerprestaties

Van onze redactie 26 januari 2015

Efficiënter In landen zoals zUID-Korea, Estland en Duitsland zitten leerlingen minder tijd verplicht in de schoolbankjes dan in Nederland, maar is het onderwijs efficiënter. Het gaat er dan om hoeveel geld er in het onderwijs geïnvesteerd wordt ten opzichte van de leerresultaten.

Nederland Nederland is een uitzondering op de regel. Hier hebben leerlingen veel verplichte lesuren maar scoort het onderwijs tegelijkertijd goed op de PISA-ranglijst. Dat is een internationaal vergelijkingsonderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

"Nederland is best efficiënt. Het staat op plek 10. Maar alle 9 andere landen geven minder les", stelt Chantal Melser, woordvoerster van het CBS. "Als je de effectiviteit van het onderwijs wil verhogen, zou je dus kunnen kijken naar het aantal lesuren. Maar dan moet je de vrijgekomen tijd wel goed invullen, bijvoorbeeld met extra huiswerk, maatwerk of meer voorbereidingstijd voor leraren."

Zo krijgen leerlingen in Estland en Polen relatief veel huiswerk. In Zuid-Korea hebben leerlingen veel bijlessen.

Klassengrootte De onderzoekers van het CBS vonden ook een relatie tussen de klassengrootte en het aantal docenten van 50 jaar of ouder. Hoe groter en hoe ouder, hoe efficiënter het onderwijs. "Maar die relatie is niet significant. Dat betekent dat het ook toeval kan zijn", relativeert Melser. "Er wordt vaak gezegd dat in kleinere klassen leerlingen beter scoren, maar dat is wel duurder en dus minder efficiënt."

Belangrijker voor goede leerresultaten is de motivatie van leerlingen. Daarvoor keek het CBS naar het percentage leerlingen dat in de twee weken voor de PISA-toets wel eens te laat was voor een les. In Nederland was dat 30 procent, waarmee het in de middenmoot ligt. In Japan was maar 9 procent te laat, in Zweden 56 procent. Hoe minder laatkomers, hoe hoger de score op de toets. Melser: "Maar motivatie is moeilijker te sturen. Wat dat betreft is het qua beleid makkelijker het aantal uren aan te passen."