Nieuws Actueel

Minder maar betere financiering bedrijven

Lotte Grimberg 22 juli 2015

Bedrijven die financiering zoeken wisten dit in 2014 vaker ook daadwerkelijk volledig of deels te krijgen. Dit is één van de uitkomsten van de voorjaarsmeting 2015 van de Financieringsmonitor. Deze monitor is uitgevoerd door Panteia, in opdracht van het ministerie van Economische zaken. Het rapport is vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden en is hier te lezen. Consumptie Weliswaar zochten minder bedrijven vorig jaar naar financiering buiten de ruimte die hun huidige kredietfaciliteiten hen bieden: 17% van het bedrijfsleven ten opzichte van 21% in het jaar daarvoor. Deze ontwikkeling doet zich hoofdzakelijk voor in het MKB, dat in 2014 nog te maken had met een matige binnenlandse consumptie. Financieringsdoelen Tegelijkertijd is het aantrekken van de bredere economie wel zichtbaar in de veranderende financieringsdoelen. Bedrijven zijn vaker dan in voorgaande jaren van plan het geld in te zetten voor investeringen in bedrijfsmiddelen en huisvesting. Werkkapitaal (geld voor de bedrijfshandelingen van dag tot dag) is nog steeds de voornaamste reden om geld te zoeken, maar het belang van dit doel nam wel af. En dat is belangrijk, omdat een deel van deze middelen werd gebruikt voor verliesfinanciering. Slaagkans Lang niet alle bedrijven die financiering zoeken, krijgen dit ook daadwerkelijk. Maar de slaagkans is wel omhoog gegaan. In 2014 kreeg 78% van het bedrijfsleven dat financiering zocht dit ook in meer of mindere mate. Het jaar daarvoor was dit nog 62%. De verbetering is voelbaar in alle grootteklassen, maar er bestaan nog steeds grote verschillen. Wegens gebrekkig onderpand en een te hoog ervaren risico door de kredietverstrekker krijgt 57% in het kleinbedrijf (een deel van) het gezochte bedrag. Alternatieven Bedrijven gaan vaker op zoek naar alternatieve bronnen van financiering en doen dan een beroep op privévermogen of inbreng van vrienden of familie. Ook zijn meer bedrijven op zoek naar een mix van eigen en vreemd vermogen en zien ze vaker alternatieven voor bankfinanciering. Te denken valt hierbij aan leasing, factoring en crowdfunding in verschillende maten van belang. Het overgrote deel van het bedrijfsleven stapt echter nog steeds naar de bank om hun plannen te financiering. Dit gebeurt wel in steeds mindere mate alleen nog maar bij de vaste huisbank.