Nieuws Actueel

Minder noodgedwongen ZZP'ers

Martijn Vervest 27 oktober 2014

Door de daling van de werkloosheid en het toenemen van het aantal vacatures, lijkt de vlucht naar 'noodgedwongen' zelfstandig ondernemerschap te verminderen. Ook de aanpak door het kabinet van zogenoemde schijnzelfstandigheid heeft mogelijk een remmend effect. Dat schrijft het economisch bureau van ING in een kwartaalbericht over starters.

DienstverbandBij schijnzelfstandigheid gaat het om ZZP'ers die feitelijk een verkapt dienstverband hebben bij hun opdrachtgever. Die zou als werkgever eigenlijk sociale premies en belasting moeten afdragen, maar doet dat niet.

DalingING verwacht dat een en ander dit jaar zorgt voor een afname van het aantal starters van een eigen bedrijf tot 26.000, 3000 minder dan vorig jaar. Ook voor volgend jaar wordt een verdere daling voorzien.

GatIn het derde kwartaal groeide het aantal starters ten opzichte van een jaar geleden weliswaar met een kleine 1 procent tot bijna 97.500. Maar deze "lichte opleving'' die volgt na dalingen in de twee voorgaande kwartalen is onvoldoende om het gat met 2013 te dichten, schatten de ING-economen in.

Het aantal starters groeit vooral in de Randstad. Buiten de Randstad is veelal sprake van krimp.

GroeisectorsDe bouw en de landbouw zijn dit jaar de groeisectors. In de sectoren cultuur en zakelijke dienstverlening is juist sprake van een terugval van het aantal starters. Vooral cultuur kent een forse krimp. Dit heeft te maken met het grote aantal starters in deze sector in 2013, toen bezuinigingen leidden tot veel 'noodgedwongen' ondernemerschap. In de zakelijke dienstverlening lijkt een stijging van de werkgelegenheid een einde te maken aan de groei van het aantal zzp'ers.

StartersOok in de zorg en het onderwijs is een lager aantal starters. Hier leggen de ING-economen een verband met de maatregelen tegen schijnzelfstandigheid.