Nieuws Actueel

Minder ondernemers in de bijstand

Martijn Vervest 22 oktober 2014

Het aantal bijstandsaanvragen door zelfstandige ondernemers is in het derde kwartaal van 2014 gedaald met 14 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) becijferd. Sinds januari 2011 houdt het IMK de zogenaamde IMK-Index bij. Deze is maatgevend voor het aantal ondernemers dat in nood verkeert. De index is gebaseerd op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening in de vorm van krediet en/of uitkering bij gemeenten in Nederland. In de praktijk blijkt de IMK-Index een goede voorspeller te zijn voor de faillissementsrapportages van een half jaar later.Opleving business-to-business markt "De opleving van de economie geldt vooral voor de business-to-business markt, zoals bijvoorbeeld de transportsector", zegt Han Dieperink, algemeen directeur van IMK, "De consument lijkt de weg naar de winkel, de kapper en het café nog niet gevonden te hebben." Dalende trend in aanvragen De IMK-Index is voor januari 2008 , vlak voor de crisis, op 100 gesteld. Hij kende in maart 2010 een maximale stand van 234. In de zomer van 2011 daalde de IMK-Index naar 110 om vervolgens vanaf 2012 weer te stijgen naar een niveau rond 140. Dit jaar toont de Index een continu licht dalende trend. Momenteel staat de teller op 118. Bbz-regelingDe Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) is in het leven geroepen voor ondernemers die tijdelijk niet beschikken over voldoende middelen om in hun bestaan te voorzien.FinancieringOf ze hebben behoefte aan bedrijfskapitaal, maar kunnen hiervoor geen financiering krijgen. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en draagt direct bij aan continuïteit van ruim de helft van de betrokken ondernemingen. Jaarlijks kloppen zo’n 15.000 ondernemers aan bij het IMK. Slechts een deel van deze aanvragen wordt gehonoreerd.