Nieuws Actueel

Minder ondernemingen gestopt

Rik Nizet 5 januari 2015

Het aantal bedrijven dat zijn activiteiten heeft beëindigd, lag vorig jaar in Nederland bijna een tiende lager dan het jaar ervoor. In totaal werden er in 2014 een kleine 117.000 ondernemingen uitgeschreven. Het aantal faillietverklaringen daalde met 21 procent tot ruim 6900.

De Kamer van Koophandel die de cijfers zaterdag naar buiten bracht, spreekt van een "voorteken voor een herstellende economie". De sectoren waar vorig jaar nog de hardste klappen vielen waren de zakelijke dienstverlening, de bouw en de detailhandel.

Het totaalaantal bedrijven in Nederland is afgelopen jaar, met 5 procent, opnieuw "gestaag'' gegroeid. In het handelsregister staan inmiddels ruim 1,7 miljoen actieve ondernemingen ingeschreven.

ZZP'ersEr kwamen vooral veel ZZP'ers bij: per saldo ongeveer 50.000. Daarvan telt Nederland er nu bijna 879.000. In het midden- en kleinbedrijf nam het aantal ondernemingen licht af, met 1 procent tot ruim 422.000. Ook in het grootbedrijf was sprake van kleine daling, van 1 procent tot ruim 1400.

De verdeling van ondernemend Nederland slaat wel wat door naar een enorm sterke groei van kleine bedrijven, constateert de Kamer van Koophandel. 99 procent van de startende bedrijven betreft een eenmanszaak of klein mkb-bedrijf met minder dan twintig werkzame personen.

Concurrerende dienstverleningVeel grotere 'traditionele' ondernemingen hebben het anderzijds zwaar te verduren. Dit wijt de organisatie onder andere aan de veranderende economie en de opkomst van concurrerende dienstverlening via het internet. "Wanneer de druk te hoog wordt leggen zij het loodje, wanneer het bedrijf succesvol is, liggen investeerders uit andere landen op de loer."

Uit het rapport van de Kamer van Koophandel blijkt verder dat het profiel van de gemiddelde ondernemer afgelopen jaar vrijwel gelijk is gebleven. De gemiddelde leeftijd van ondernemers ligt op 47 jaar en die van starters op 37 jaar. Vrouwen zijn met een aandeel van een derde in de minderheid. De ondernemers zijn verder voornamelijk mensen die in Nederland zijn geboren. Zo'n 14 procent is van oorsprong afkomstig uit een ander land.