Nieuws Actueel

‘Minder ontslagen bij Benchmark’

Van onze redactie 13 augustus 2015

FNV anp

General manager Herman Bartelink van Benchmark wil niet inhoudelijk in bovengenoemde krant reageren op de kwestie. Dat is volgens hem altijd het beleid van het Amerikaanse bedrijf.

OntslagBronnen melden dat de directie van het bedrijf dinsdagochtend alle medewerkers tijdens een bijeenkomst heeft bijgepraat over de actuele stand van zaken. Bij het bedrijf aan de Lelyweg werken ongeveer 380 mensen. Het bedrijf zou voornemens zijn om voor negen medewerkers ontslag aan te vragen. Twee medewerkers van een afdeling waar geen werk meer voor is zouden elders binnen de organisatie aan de slag kunnen.

Flexibele schilOok zou het Almelose bedrijf hebben aangekondigd om de komende tijd minder gebruik te zullen maken van de zogeheten flexibele schil, die wordt gevormd door medewerkers die een tijdelijk dienstverband hebben. De directie heeft het voornemen onlangs besproken met de ondernemingsraad. De ondernemingsraad heeft vervolgens echter negatief geadviseerd. Volgens bronnen zou de verstandhouding tussen directie en de personeelsvertegenwoordiging nog altijd ‘constructief’ zijn.

In overleg met vakbond FNV Metaal heeft de ondernemingsraad van het Almelose bedrijf besloten om de kwestie voor te leggen aan de Ondernemingskamer in Amsterdam. Dat is op zich wel bijzonder. Het gebeurt niet vaak dat een directie van een bedrijf een negatief advies van een ondernemingsraad in de wind slaat. De Ondernemingskamer buigt zich nu dus over het conflict. De Ondernemingskamer is onderdeel van het Gerechtshof. Het conflict wordt op donderdag 12 november behandeld. Volgens FNV-bestuurder Hans Zebel kan Benchmark geen actie ondernemen totdat de Ondernemingskamer de zaak heeft behandeld.

Foto: ANP