Nieuws Actueel

Minder pensioenopbouwers

Rik Nizet 12 september 2014

Het aantal mensen dat pensioen opbouwt bij pensioenfondsen is vorig jaar verder gedaald. Eind 2013 bedroeg het aantal zogeheten actieve deelnemers van de fondsen zo'n 5,5 miljoen personen. Dat zijn er 146.000 minder dan een jaar eerder, blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB).

Eind 2010 telden de Nederlandse fondsen nog meer dan 5,8 miljoen pensioenopbouwers. De terugloop hangt samen met demografische ontwikkelingen, stelt de toezichthouder. Veel 'babyboomers' die in de jaren 40 en begin jaren 50 zijn geboren, sluiten hun arbeidzame leven af en gaan met pensioen. Zij stoppen dus met het actief opbouwen van hun pensioen.

Ook zijn er vorig jaar zo'n 26.000 deelnemers overgegaan van een pensioenfonds naar een levensverzekeraar of premiepensioeninstelling.

Pensioenfondsen verstrekten per eind vorig jaar in totaal ruim 3,1 miljoen uitkeringen aan pensioengerechtigden, ongeveer 80.000 meer dan in 2012.

Het aantal zogenoemde gewezen deelnemers bedroeg circa 8,8 miljoen mensen, een stijging van 187.000 mensen ten opzichte van een jaar eerder. Het gaat om personen die in het verleden bij een bepaald fonds pensioen hebben opgebouwd, maar nog niet pensioengerechtigd zijn. Dit zijn veelal werknemers die van baan veranderen en daardoor zijn overgegaan naar een andere pensioenuitvoerder.