Nieuws Actueel

Minder regels bevordert innovatie in telecom

Rik Nizet 13 maart 2014

De Europese Commissie is teveel gefocust op het micromanagement van elektronische communicatienetwerken en hun exploitanten. Dit beweert bijzonder hoogleraar Telecommunicatierecht Serge Gijrath in zijn oratie. "Geef netwerkexploitanten meer bewegingsruimte, dát bevordert innovatie."

Nu dataverkeer de komende tijd extreem zal groeien en mensen meer afhankelijk worden van mobiel internet, zijn robuuste elektronische communicatienetwerken voor iedereen van vitaal belang.

Gijrath kijkt naar nieuwe Europese regelgeving vanuit de door de Commissie geoormerkte thema’s interoperabiliteit, innovatie en internationalisering. Hij constateert dat nieuwe Europese harmonisatievoorstellen een baaierd van onderwerpen bevatten met voor elk wat wils: coördinatie van frequentiebeleid, netneutraliteit, het wegnemen van toegangbarrières tot markten in verschillende lidstaten, een tariefplafond voor roaming, meer eindgebruikersrechten en een Europees virtueel breedbandproduct. Dit laatste product, in feite een grensoverschrijdend toegangsrecht op groothandelsniveau, is zo detaillistisch vormgegeven, dat het meer vragen oproept dan beantwoordt.

Nationale regelsDe Commissie trekt bevoegdheden naar zich toe die om te bepalen hoe netwerken moeten worden gekoppeld en aan welke technische normen zij moeten voldoen. "Dat lijkt gerechtvaardigd vanuit de wens om conflicterende nationale regels te harmoniseren, maar we moeten niet vergeten dat dergelijke normen nu helemaal niet in nationale wetten zijn vastgelegd", aldus Gijrath. Bovendien zijn grote spelers al sinds eind jaren negentig zwaar gereguleerd. De voorgestelde procedures om deze gereguleerde marktpartijen nieuwe toegangsverplichtingen op te leggen en deze te handhaven zijn te complex. Het schrikt nieuwe bedrijven af en het maakt de taak van de toezichthouders alleen nodeloos ingewikkeld", vreest Gijrath.

NetwerkcongestieHet voorkomen van netwerkcongestie, storing en dataverlies vormt een kerntaak van de aanbieders van elektronische communicatienetwerken en -diensten die de toegang tot de eindgebruikers controleren. Dit vergt soms kostbare veranderingen in de datalaag. De onderliggende vraag is wie de kosten voor netwerkinnovatie moet betalen. De voorstellen adresseren dit niet direct.

Beveiliging van netwerkintegriteit zou daarentegen meer aandacht moeten krijgen. Er ligt al een voorstel voor een richtlijn Netwerk- en Informatiebeveiliging, maar die stimuleert ontwikkelaars die apps via de netwerken willen aanbieden onvoldoende om de veiligheid te waarborgen.

Versnipperde marktIn een versnipperde markt moet je niet teveel verschillende onderwerpen willen reguleren. Dat werkt eerder verlammend dan stimulerend, stelt Gijrath. ‘Het heeft wat weg van een soufflé met teveel ingrediënten die het risico loopt in de bakoven te imploderen.’

eLawGijrath zal zich binnen eLaw de komende jaren toeleggen op het toetsen van de juridische effectiviteit van telecomregels die technologische normen in zich dragen en het beheersbaar maken van internationale ontwikkelingen.