Nieuws Actueel

Minder werk in ivoren torens

Bram de Vrind 29 oktober 2015

Den haag ministeries groot

Nederland kent nu al zo'n 50.000 ambtenaren minder dan tien jaar geleden en het ziet er niet naar uit dat de overheid snel weer veel mensen gaat aannemen. Het aantal vacatures zal waarschijnlijk wel licht toenemen de komende jaren, maar ver verwijderd blijven van het niveau van voor de crisis.

Het UWV rekent erop dat de werkgelegenheid bij de overheid verder zal krimpen tot 2017 om dan te stabiliseren. Volgens de uitkeringsinstantie is er in de sector vooralsnog weinig ruimte voor nieuwe instroom.

Compacter overheidsapparaatDe overheid telde in 2014 ruim 412.000 medewerkers. Dat is 11 procent minder dan in 2004. De daling komt volgens het UWV vooral omdat opeenvolgende kabinetten de afgelopen jaren streefden naar een compacter overheidsapparaat. Met name de gemeentelijke en provinciale overheden zijn kleiner geworden: zij doen hun werk met ruim een vijfde minder aan personeel dan tien jaar terug.