Nieuws Actueel

Minder zieken thuis op de bank

Lotte Grimberg 29 september 2014

Het ziekteverzuimpercentage in Nederland is in het tweede kwartaal van dit jaar verder gedaald, tot 3,7 procent. Dat betekent dat er van alle 1000 werknemers in Nederland 37 wegens ziekte thuiszaten. In dezelfde periode drie jaar geleden waren er op 1000 werknemers nog 41 ziek. In de jaren daarna nam dit aantal langzaam maar gestaag af. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Het ziekteverzuim verschilt per bedrijfstak. In het onderwijs was het ziekteverzuim het hoogst, in de horeca was het verzuim het laagst. Dit heeft onder meer te maken met de gemiddelde leeftijd van de werknemers. Het verzuim neemt toe met de leeftijd.

HorecaVan alle bedrijfstakken is de gemiddelde leeftijd het laagst bij de horeca. Die van werknemers in het onderwijs is relatief hoog. Daarnaast kent de horeca veel oproepkrachten met een nul-uren contract. Omdat er de werkgever bij dergelijke contracten in geval van ziekte niet altijd hoeft door te betalen, heeft dit voor de werkgever geen effect op het verzuimpercentage, ook al is de werknemer ziek.

UitkeringenAan het eind van het eerste kwartaal van dit jaar werden er 821.000 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt, meldde het CBS verder. Het gaat hier om uitkeringen het kader van de WIA, WAO, Wajong, Wet Wajong en WAZ.