Nieuws Actueel

Minimumloon ingegaan in Duitsland

Van onze redactie 1 januari 2015

De vakbonden riepen ertoe op de werkgevers aan het minimumbedrag van 8,50 euro per uur te houden, ook al vanaf de nieuwjaarsnacht. Vanaf vrijdag worden telefonische meldpunten voor 'ontduiking' ingericht, door vakbonden en door het ministerie van Sociale Zaken.

De kwestie van een wettelijk minimumloon was in Duitsland jarenlang fel omstreden. Werkgevers waarschuwden voor het verlies van arbeidsplaatsen.

Het nieuwe Duitse minimumloon komt neer op 1473 euro bruto per maand bij een volledige werkweek. In Nederland is dat sinds 1 januari 1501,80 euro voor werknemers van 23 jaar of ouder.

Tot nu toe gold er in Duitsland slechts in dertien bedrijfstakken met zo'n 4 miljoen werknemers een minimumloon dat in de cao was vastgelegd. In de nieuwe Duitse wet zijn uitzonderingen opgenomen voor bedrijven die langdurig werklozen of jongeren zonder opleiding in dienst nemen.