Nieuws Actueel

Minister Plasterk onderzoekt 'schijnconstructie' Alliander

Van onze redactie 18 augustus 2015

Image 5163046

Netbeheerder Alliander betaalt twee topmensen 4 ton per jaar en wil niet zakken naar de norm die u in de wet heeft vastgelegd. Wat gaat u doen?,,Ik heb de toezichthouder die de uitvoering van de Wet Normering Topinkomens in de gaten houdt opdracht gegeven deze constructie te onderzoeken. We gaan bekijken of Alliander de wet overtreedt. Wat ik zie is dat de heren Molengraaf (bestuursvoorzitter van Alliander, red.) en Van Lieshout (financieel topman) in 2013 nog leiding gaven aan een van de netbeheerders, en in 2014 plots in dienst zijn van de holding die daarboven zit. En daarom zouden ze niet meer onder de wet vallen. Zo zijn we niet getrouwd."Volgens Alliander is die constructie herhaaldelijk voorgelegd aan het ministerie én goedgekeurd.,,Wat ze hebben gevraagd, is of de holding onder de Beloningswet valt. Het antwoord daarop is nee. Maar dat wil niet zeggen dat het kan, wat ze doen. Het gaat erom of de bestuurders feitelijk leiding geven aan de netbeheerders of niet. Zijn ze heel de dag met andere dingen bezig? Het lijkt erop dat dat niet zo is, en dat de constructie is opgetuigd om de wet te omzeilen en deze mensen 4 ton te kunnen betalen. Alle aanleiding voor een onderzoek dus."Alliander stelt dat het bedrijf een belangrijke rol in de energietransitie speelt: daar zijn goede bestuurders voor nodig.,,Het is heel goed dat ze dat doen. Maar de vraag is of je dat niet kunt doen als je als bestuurder de maximale beloning van 178.000 euro krijgt. Kijk, het is volgens mij geen rocket science, een regionale netbeheerder leiden. Ik zie niet in waarom je daar 4 ton voor moet krijgen."Wat vindt u ervan, dat een overheidsbedrijf zoiets doet? Moet de bezem er niet gewoon door?,,Dat is niet aan mij. Ik wil me beperken tot deze wet. We hebben in Nederland een wet die verder gaat dan in veel andere landen en die ook daadwerkelijk consequenties heeft voor de topsalarissen. Die gaan echt omlaag."