Nieuws Actueel

Minister verwacht minder afhakende studenten

Van onze redactie 20 januari 2015

Het CPB gaat uit van een afname van ongeveer 2700 studenten per jaar, in ieder geval in de komende twee jaar.

Maar de minister zei dinsdag in de Eerste Kamer dat het aantal afhakers eerder lager dan hoger zal uitkomen. Dat komt volgens haar omdat enkele wijzigingen in het pakket maatregelen gunstig uitpakken en nog niet in de berekeningen van het CPB waren meegenomen.

Minder toegankelijk Zowel onder voor- als tegenstanders bestaan zorgen dat het hoger onderwijs minder toegankelijk wordt, zeker voor studenten uit armere gezinnen. Studenten bouwen in het nieuwe stelsel een fors hogere studieschuld op, omdat de basisbeurs wordt veranderd van een gift in een lening. Tegenstanders voorzien dat hierdoor veel jongeren niet meer gaan studeren, ermee stoppen of een studie kiezen waarmee ze later veel geld kunnen verdienen.

Bussemaker begrijpt de zorgen en zei er alles aan te zullen doen om een dip in het aantal studenten te voorkomen. Tegelijk wees ze er op dat nu ook al veel studenten aan mbo, hbo en universiteit uitvallen, om uiteenlopende redenen. De minister wil een bewuste keuze voor een studie hoe dan ook stimuleren.

Daarbij zou een student in haar ogen niet een afweging voor een studie moeten maken met de rekenmachine in de hand. ,,Het moet gaan om wat je wil en kan, waar je hart sneller van gaat kloppen.'' Ze gaat alle toekomstige studenten zo snel mogelijk een brief sturen.

Veel vragen De partijen in de Eerste Kamer hebben de minister dinsdag bestookt met vragen over het nieuwe leenstelsel voor studenten. Ook de voorstanders VVD, PvdA, D66 en GroenLinks wilden nog nadere uitleg op punten waar ze zorgen over hebben.

Zo wil de PvdA dat studenten worden opgespoord die de komende tijd afhaken omdat zij het nieuwe leenstelsel niet zien zitten. Zij zouden dan alsnog moeten worden aangespoord om te studeren, vindt de partij. PvdA-senator Esther-Mirjam Sent vroeg Bussemaker of dit mogelijk is.

Sent denkt dat de komende twee jaar het aantal studenten met 2 procent per jaar zal dalen, omdat ze opzien tegen een hogere studieschuld. Ze baseert zich daarbij op berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB). Het gaat dan om een daling van bijna 5500 studenten. Sent vindt dat veel. Ze is blij dat de gevolgen van het leenstelsel voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs worden bijgehouden om de maatregelen later eventueel bij te sturen.

De tegenstanders in de Senaat vrezen dat veel meer studenten stoppen of niet eens meer aan een studie beginnen, omdat ze de basisbeurs voortaan niet meer als gift krijgen maar moeten lenen. Ze spreken over een schuldenstelsel. De SP wees op het grote risico, zowel voor de student als voor de overheid. In Groot-Brittannië wordt bijvoorbeeld te weinig studieschuld terugbetaald. Volgens het CDA slaat Bussemaker met dit voorstel de plank mis en zijn er meer argumenten tegen dan voor het plan te bedenken.

Bussemaker beantwoordt de vragen later dinsdag.