Nieuws Actueel

'Misbruik van verstandelijk gehandicapte kinderen vaak onbestraft'

Van onze redactie 12 februari 2015

Omdat ze niet in staat zijn een goede verklaring af te leggen bij de politie blijkt vervolging van een vermoedelijke zedendelinquent in veel gevallen onmogelijk.

Aangifte Dat blijkt uit een rondgang langs verschillende Twentse zorginstellingen. Die melden signalen van seksueel misbruik bij de zedenpolitie, maar heeft zelden het gewenste effect. Bij De Twentse Zorgcentra (TZC) worden vraagtekens geplaatst bij de huidige gang van zaken. „We hebben het afgelopen jaar ongeveer vijftien keer vermoedens van misbruik gehad en daar ook met de politie over gesproken. In sommige gevallen is er daarna officieel aangifte gedaan. Maar geen van die aangiften heeft geleid tot een rechtszaak tegen de vermoedelijke dader”, zegt clustermanager Corry van de Laak.

Geseponeerd Ze legt uit dat een instelling pas aangifte doet als het personeel zeker denkt te weten dat een cliënt slachtoffer van misbruik is. „Maar dat is schijnbaar niet genoeg, alle aangiftes werden geseponeerd.” Ook binnen zorginstelling Aveleijn blijkt onvrede te zijn over hoe in Nederland wordt omgegaan met een aangifte van seksueel misbruik van iemand met een beperking. Alphons Hesselmann van Aveleijn: “De gevoelens die bij TZC leven komen overeen met die van ons.”

Aafke Scharloo, klinisch psycholoog en autoriteit op het gebied van seksueel misbruik bij geestelijk gehandicapten, noemt de werkwijze van politie en Justitie als één van de oorzaken van het probleem. „Er is doorgaans een duidelijke verklaring van een slachtoffer nodig, omdat er meestal geen getuigen zijn van seksueel misbruik.” Zo’n verklaring wordt tijdens een politieverhoor afgenomen.

Verklaring Officier van Justitie Mariëlle Hartman zegt de frustratie van zorginstellingen te kunnen begrijpen. „Ze willen hun cliënten natuurlijk zo goed mogelijk beschermen. Deze zaken worden bij ons niet opzij geschoven, er is veel aandacht voor. Maar een verklaring van verzorgend personeel is niet voldoende, we hebben meer bewijs nodig.”