Nieuws Actueel

Misstanden in champignonsector

Lotte Grimberg 8 juni 2015

Champignonteler champignons groot

Bij champignonkwekers vinden nog steeds misstanden plaats, maar de sector maakt wel stappen voorruit. Dat constateert het zogeheten interventieteam dat een aantal jaar geleden is opgezet om de sector beter te gaan controleren.

Het oogsten van champignons is erg arbeidsintensief en moet handmatig gebeuren. Daardoor komt het voor dat kwekers goedkope arbeidskrachten uit bijvoorbeeld Oost-Europa uitbuiten om dit werk te doen.

Er zijn in de periode 2011 tot met 2014 bij elkaar 187 bedrijven onder de loep genomen. Bij een vijfde daarvan zijn overtredingen geconstateerd, meldt de Inspectie SZW, de vroegere arbeidsinspectie. Dat is iets minder dan in eerdere jaren. Maar duidelijk is ook dat nog niet in de hele sector eerlijk wordt gewerkt.

Nederland is wat betreft de productie van champignons een grote wereldspeler. De bedrijven zijn grotendeels gevestigd in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland.