Nieuws Actueel

MKB Collectieven: weinig vertrouwen in kabinet

Martijn Vervest 17 september 2014

De achterban van MKB Collectieven, de grootste collectieve inkooporganisatie van Nederland met meer dan 100.000 aangesloten ondernemers, heeft weinig vertrouwen in de dinsdag gepresenteerde kabinetsplannen. Er is vooral veel steun voor start-ups en innovatieve ondernemers, maar niet voor de ondernemers die al jaren aan het zwoegen zijn om het hoofd boven water te houden in het huidige economische klimaat. “Wij spraken vandaag veel MKB’ers. Ze hebben weinig vertrouwen in hetgeen is aangekondigd. Nog geen 7% heeft er vertrouwen in dat het volgend jaar eenvoudig zal worden om als ondernemer aan krediet te komen", aldus Adrienne van Veen, directeur van MKB Collectieven.

MKB Collectieven heeft de afgelopen maanden het aantal nieuwe deelnemers aan haar collectieven bijna zien verdubbelen. Van Veen: "Het langdurig uitblijven van reëel perspectief op omzetgroei brengt ondernemers ertoe om hun vaste lasten opnieuw te bekijken. Hierbij ziet men dat de inkoopcontracten vaak een probleem vormen. Wij als MKB Collectieven streven ernaar om zoveel mogelijk van de (administratieve) handelingen die hiermee gemoeid zijn bij de ondernemer weg te halen doordat we collectieve inkopen. De ondernemer heeft het al druk genoeg met het in leven houden van zijn bedrijf."