Nieuws Actueel

MKB floreert in 2015

Rik Nizet 25 februari 2015

Het gaat dit jaar beter in het MKB. Zelfs beter dan het grootbedrijf. Dat wordt voorspeld in het rapport ‘Algemeen beeld van het MKB in 2015’. In het MKB wordt een afzetgroei van 2,25 procent verwacht tegenover 2,0 procent in het grootbedrijf.

De werkgelegenheid in het MKB zal met 1,0 procent toenemen. Dit komt neer op ongeveer 45.000 werkenden. De werkgelegenheidsgroei in het grootbedrijf blijft hierbij achter met een groei van 0,5 procent. Deze groei komt neer op ruim 10.000 werkenden, aldus het Panteia-rapport gepubliceerd op Ondernemerschap.nl.

Er wordt meer gekochtNadat de buitenlandse vraag al een tijd lang bijdraagt aan de groei in het MKB, zijn het nu de herstellende binnenlandse bestedingen die als motor van de MKB-groei fungeert. Dit is onder meer te zien aan sectoren zoals de bouw (+2,5 procent), informatie en communicatie (+3 procent) en de zakelijke dienstverlening (+3 procent).

Meer vraag naar zakelijke dienstenZo kan de afzetontwikkeling in de bouw groeien dankzij de stijgende productie van nieuwbouwwoningen. Ook de informatie en communicatie sector heeft potentie tot groei dankzij aantrekkende investeringen in de ICT. De aantrekkende Nederlandse economie leidt eveneens tot meer vraag naar zakelijke diensten. In 2014 was dit al te zien in een sterkere vraag naar diensten van architecten, marketingbureaus en uitzendbureaus. In 2015 zal de vraag naar zakelijke diensten op een breed front toenemen. De groothandel zal in 2015 met een afzetgroei van 3,25 procent de sterkste groei laten zien.

Meer consumentvertrouwenHet vertrouwen van consumenten neemt toe. Mede dankzij een zeer lage inflatie, kan de koopkracht in 2015 toenemen. Dit vertaalt zich onder meer in een toename van de bestedingen in de horeca (1,5 procent) en de detailhandel (1,0 procent). In de horeca zullen de hotelbranche en restaurants groeien. Veranderende consumentenvoorkeuren maken dat cafés minder in trek zijn.

Daarnaast leiden de veranderende consumentenvoorkeuren ertoe dat de detailhandelsbranche sterk in beweging is. Het MKB in de detailhandel mag zich in 2015 verheugen op groei. Vooral de verkopen via internet zullen sterk groeien, maar ook de doe-het-zelfzaken kunnen zich verheugen op een toenemende vraag. Dit komt vooral door de herstellende huizenmarkt, waardoor de bestedingen toenemen die aan verhuizingen gerelateerd zijn.

MKB 2025MKB-deskundige Katinka Jongkind van ING Economisch Bureau constateert in de studie ‘MKB 2025, naar een sterker MKB’ dat er steeds meer Nederlanders bewust kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap. Jongkind : “Deze ontwikkeling wordt gestimuleerd door:- lagere drempels om een eigen bedrijf te beginnen,- nieuwe technologische ontwikkelingen waardoor de hele wereld binnen handbereik ligt- nieuwe verdienmodellen- een drang naar meer vrijheid onder nieuwe generaties die de arbeidsmarkt betreden.”

Zes uitdagingenJongkind ziet voor het MKB zes uitdagingen het komend decennium:1. De trend van internationalisering is onomkeerbaar.2. Ondernemers moeten in toenemende mate rekening houden met vergrijzing van zowel het personeels- als het klantenbestand.3. Technologische ontwikkelingen verkorten de levenscyclus van producten en maken schaalgrootte minder doorslaggevend voor succes, waardoor ook kleine bedrijven exponentieel kunnen groeien.4. Flexibiliteit is een kritische succesfactor om met de snellere en heftigere ontwikkelingen in markten mee te kunnen bewegen.5. Duurzaamheid wordt steeds meer een voorwaarde voor ondernemen.6. Wet- en regelgeving blijven ook de komende jaren een bepalende factor waar de MKB-ondernemer rekening mee moet houden.

OverlevenING Economisch Bureau concludeert op basis van een studie onder MKB-bedrijven dat het met de fitheid van het Nederlandse bedrijven niet goed is gesteld. Het rapport: “Zorgelijk is het hoge percentage bedrijven (40 procent) die het tijdens de economische crisis zwaar te verduren hebben gehad en bezig zijn met overleven. Het ontbreekt deze bedrijven vaak aan een duidelijke strategische visie en aan innoverend vermogen.” Om deze bedrijven er bovenop te helpen, is het nodig om hieraan te werken.