Nieuws Actueel

Mkb: mes in loondoorbetaling bij ziekte

Van onze redactie 7 februari 2015

Ondernemers lopen vast op een stapeling van regels, risico's en lasten, stelt de werkgeversorganisatie. Vooral de loondoorbetalingsplicht bij ziekte valt kleine bedrijven zwaar. De doorbetaling bij ziekte moet daarom terug van twee naar één jaar, stelt MKB Nederland in het rapport, waarbij de werkgever de premielasten voor het eerste halfjaar voor zijn rekening neemt en de werknemer voor het tweede.

Ook vinden MKB-Nederland en VNO-NCW dat ondernemers niet langer verantwoordelijk moeten zijn voor ziektegevallen die duidelijk voortvloeien uit het gedrag van werknemers in de privésfeer, zoals skiongelukken. Daarvoor zullen werknemers zich zelf moeten verzekeren.