Nieuws Actueel

MKB-Nederland: Geen oog voor omzetschade

Martijn Vervest 2 juni 2014

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat het kabinet te weinig oog heeft voor de omzetschade die pomphouders langs de grens lijden als gevolg van de accijnsverhoging. Het onderzoek van staatssecretaris Wiebes van Financiën laat duidelijk zien dat de daling van de lpg- en dieselverkoop in de grensstreek veel sterker is dan elders in het land. De ondernemersorganisaties roepen het kabinet op de accijnsverhoging terug te draaien.Lees ook:Accijnsdrama overdrevenBovag in de aanvalPomphouders, bekijk het maar!Afwijkende cijfers"Na maanden wachten komt het kabinet met een wat boekhoudkundige benadering zonder te kijken naar de bredere gevolgen van de accijnsverhoging", reageert voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland. "Het is vreemd en onbevredigend dat de cijfers die het kabinet nu presenteert zo sterk afwijken van de cijfers die door de branches zijn aangeleverd. Het kabinet geeft daarvoor geen plausibele verklaring. Je zult maar pomphouder in de grensstreek zijn en je omzet sinds januari met 30 tot 40 procent hebben zien teruglopen. Dan verdien je op zijn minst duidelijkheid."TeleurstellendDe MKB-voorzitter noemt het verder "ronduit teleurstellend" dat Wiebes in zijn rapportage geen aandacht heeft voor de grenseffecten van de accijnsverhoging op bier, wijn en sterke drank. Die moet hij ook zo snel mogelijk in kaart brengen.VolumedalingVolgens de staatssecretaris vallen de effecten van de accijnsverhoging op de verkoop van diesel en lpg wel mee. De accijnsopbrengst is echter beduidend lager dan de 70 miljoen euro die was verwacht.MeeropbrengstWiebes heeft het over een meeropbrengst van 51 miljoen, maar exclusief indexatie en de opbrengst van de oude verhoging op lpg uit de autobrief, bedraagt die 'slechts' 35 miljoen. Het kabinet schrijft de landelijk vastgestelde volumedaling van diesel en lpg voor een belangrijk deel toe aan de economische ontwikkeling en stelt daarbij dat 4 tot 10 procent minder wordt getankt door vrachtverkeer.Effecten"De kabinetsrapportage laat echter duidelijk zien dat de effecten in de grensstreek groot zijn", zegt Van Straalen. "De daling van de dieselverkoop ligt landelijk op 8 procent, maar binnen 10 kilometer van de grens is dat 21 procent. En binnen 20 kilometer 13 procent. En dat is wel degelijk toe te schrijven aan de accijnsverhoging."Lees verder...