Nieuws Actueel

MKB onvoorbereid op feestdagen

Martijn Vervest 26 november 2014

Met de feestdagen voor de deur worden de personeelsplanningen flink opgerekt door ondernemers. Veel medewerkers worden extra ingezet tijdens aanvullende koopavonden en koopzondagen voor Sinterklaas en Kerst. Winkeliers hebben daarbij onvoldoende kennis van het aantal uren dat medewerkers daadwerkelijk extra ingezet mogen worden en op hoeveel pauze ze recht hebben. Ondernemers lopen daarom onnodig veel risico op boetes en tegelijkertijd zetten zij vaak meer medewerkers in dan daadwerkelijk noodzakelijk is. Dat blijkt uit de MKB Barometer personeelszaken, uitgevoerd door Markteffect in opdracht van Please Payroll.WetIn de MKB Barometer werden ondernemers ondervraagd naar hun kennis over regels rondom arbeidstijden. De Arbeidstijdenwet regelt de maximale werktijden en minimale rusttijden van medewerkers. Op de vraag of het toegestaan is om meer dan 40 zondagen per jaar arbeid te verrichten, geeft slechts drie op de tien MKB’ers het juiste antwoord. 72 procent van de ondernemers is niet op de hoogte van de voorwaarden waaronder een medewerker wel meer dan 40 zondagen per jaar mag werken. Zoveel zondagen werken is alleen toegestaan als er sprake is van een collectieve regeling waarin dit vastgelegd is en bij volledige instemming van de medewerker. Bijna de helft van de ondervraagde MKB bedrijven is in de veronderstelling dat dit nooit is toegestaan, omdat er tenminste 13 vrije zondagen per jaar gegeven moeten worden. Risico"We willen ondernemers erop attenderen dat ze risico lopen als ze hun medewerkers te veel laten werken tijdens de feestdagen. Je kunt prima medewerkers extra inzetten als ze hier zelf mee instemmen en als dit goed is vastgelegd, maar ze hebben wel recht op regelmatige pauzes. Zo lang je daar als ondernemer rekening mee houdt, is er niets om je zorgen over te maken", zegt Hans van de Ven, directeur van Please.VragenAls we MKB ondernemers vragen voor welke medewerkers de wettelijke regels uit deze wet niet van toepassing zijn, geeft slechts 13% het juiste antwoord. De regels zijn van toepassing op onder meer stagiaires, kantoormedewerkers en gedetacheerde medewerkers. De regels gelden juist niet voor medewerkers die meer dan drie keer het minimumloon verdienen. De ondernemers kregen ook een aantal beweringen voorgelegd:

De bewering ‘opname van verlofdagen vermindert de arbeidstijd’ is onjuist maar wordt lang niet altijd goed beoordeeld door de MKB bedrijven. Ruim 60% van de MKB’ers (61%) geeft hier het onjuiste antwoord.