Nieuws Actueel

Monitor Duurzaam Nederland: 'Bedrijven moeten innoveren en duurzame technieken ontwikkelen'

Van onze redactie 25 november 2014

Dat staat in de derde Monitor Duurzaam Nederland, geschreven op verzoek van het kabinet.MilieuNederland stoot per inwoner relatief veel broeikasgassen uit. De voorraad aan hulpbronnen is beperkt en daarom is het voor volgende generaties steeds moeilijker om ook een bepaald welvaartsniveau te halen. De opstellers van het rapport stellen dan ook dat er zorgen zijn over de duurzaamheid van ons land. Het huidige overheidsbeleid richt zich vooral op energie- en klimaatdoelen voor 2020, en nauwelijks voor de periode daarna.

InnovatieHet is volgens de onderzoekers dan ook zaak om te innoveren en om technieken te ontwikkelen voor zeker ook ná 2020, zoals de afvang en opslag van CO2,vergassing van biomassa en groene vrachtwagens.

Monitor Duurzaam NederlandDe monitor bestaat uit een gedeelte met statistieken, geleverd door het CBS, en een aantal verkenningen voor de toekomst, opgesteld door de planbureaus (Centraal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving en het Sociaal en Cultureel Planbureau). Klik hier voor meer informatie.

Foto: Hollandse Hoogte