Nieuws Actueel

Moody's verlaagt kredietoordeel Frankrijk

Van onze redactie 18 september 2015

Image 5254593

De Franse economie groeit slechts langzaam en de staatsschuld neemt niet noemenswaardig af. Daarin valt voorlopig geen wezenlijke verandering te verwachten, aangezien de concurrentiepositie de afgelopen jaren is verslechterd en de werkloosheid structureel te hoog is. Daar komt bij dat de politieke situatie hervormingen die de economie sterker kunnen maken in de weg staat. Vooral de rigide arbeidsmarkt is een punt van zorg.

Het nieuwe rapportcijfer geeft wel nog altijd aan dat Moody's het risico dat Frankrijk verzaakt op zijn langlopende schulden bijzonder laag inschat. Het vooruitzicht voor het kredietoordeel is stabiel. Dat wil zeggen dat Moody's op korte termijn geen verdere verlaging voorziet.

Daarbij wijst de firma erop dat Frankrijk nog altijd een grote, breed georiënteerde economie is met veel hoogwaardige bedrijven en een hoog inkomen per hoofd van de bevolking. Bovendien beschikt het land over een brede investeerdersbasis en zijn de rentekosten laag. Daarnaast heeft het minder dan andere ontwikkelde economieën te kampen met vergrijzing.