Nieuws Actueel

Moskeeën 'ontsteld' over IS-onderzoek

Van onze redactie 11 november 2014

Ze reageerden dinsdag op een onderzoek van Motivaction waaruit blijkt dat 80 procent van de Turkse jongeren het niet afkeurt dat uit naam van de jihad geweld wordt gebruikt tegen mensen met een ander geloof. Ook vindt 80 procent van de ondervraagden de terugkeer van jihadstrijders naar Nederland geen probleem.

Asscher noemt het tegenover NU.nl nieuw dat zo veel Turkse jongeren IS lijken te steunen. ,,We mogen niet accepteren dat deze jongeren zich op deze manier van de samenleving afkeren.'' Hij wil in gesprek gaan met Turkse organisaties en de jongeren zelf.

Bevestiging

PVV-leider Geert Wilders ziet in de uitkomsten van Motivaction een bevestiging van zijn gelijk. ,,Toen ik eerder dergelijke cijfers noemde, lachte iedereen me uit.'' Wilders zei eerder dat volgens onderzoek driekwart van de moslims in Nederland jihadstrijders in Syrië helden vindt. ,,Maar het is dus nog erger'', constateert de PVV-leider.

VVD-Kamerlid Malik Azmani vindt de uitkomsten van het onderzoek van Motivaction ,,schokkend'' en voor zijn partij ,,volstrekt onacceptabel''. ,,Het blijkt maar weer dat multiculturalisme een negatieve invloed heeft op de Nederlandse samenleving, omdat het immigranten de ruimte biedt voor maximaal behoud van de eigen cultuur en daardoor tegelijkertijd alle noodzaak tot integratie remt.'' Ook Azmani wil weten wat Asscher gaat ondernemen.

Grote sympathie

Volgens CDA-Kamerlid Pieter Heerma is de grote sympathie die er is voor IS en jihad-gangers bestaat ,,ondermijnend voor onze rechtstaat''. Ze staat volgens hem ,,haaks op de joods-christelijke waarden waar onze samenleving in geworteld is''.

Heerma onderstreept dat CDA-leider Sybrand Buma heeft voorgesteld om de verheerlijking van terroristisch geweld strafbaar te stellen. ,,De aanpak van radicalisering vraagt om meer inzet van de regering.''