Nieuws Actueel

MST leent fors voor nieuwbouw, maar ziet winst flink dalen

Van onze redactie 5 augustus 2015

MST nieuwbouw Lars Smook

De ongerustheid bij D66 over de financiële positie van het MST houdt verband met de onlangs gepubliceerde jaarcijfers. Het ziekenhuis boekte over 2014 een nettowinst van ‘slechts’ 7,3 miljoen euro, ruim zes miljoen minder dan een jaar eerder. Het operationele resultaat - wat er met gewone bedrijfsuitoefening werd verdiend - was met 16,3 miljoen ruim vijf miljoen lager dan in 2013.

OnvoldoendeDie resultaten zijn niet voldoende. De directie stelt zelf in het jaarverslag dat ‘het resultaat in de toekomst beter moet om aan de eisen van het bankenconsortium te blijven voldoen’. In een toelichting wordt gesteld dat er een jaarlijkse rendementsverbetering van 3 procent moet komen. Dat wordt een hele klus. Op de omzet van 365 miljoen euro over 2014 had de netttowinst bij 3 procent meer rendement moeten hebben: 18,2 miljoen in plaats van 7,3 miljoen.

SchuldenDe verbetering van het resultaat is noodzaak, omdat het ziekenhuis zich diep in de schulden heeft gestoken in verband met de 275 miljoen euro kostende nieuwbouw. Door de leningen voor de nieuwbouw steeg de langlopende schuld over 2013 met 78 miljoen euro. Dat betekent voor de toekomst hogere kosten van afschrijvingen en een hogere rente. De belangrijkste oorzaken voor de resultaatdaling zijn ‘stijging van de formatie en personeelskosten’, zo geeft de directie aan. Al met al zorgde dit er voor dat de loonkosten in de jaarrekening over 2014 bij het MST stegen van 180 naar 190 miljoen euro.

Verantwoordelijk wethouder Eelco Eerenberg reageerde niet op vragen van deze krant. Een woordvoerster van de gemeente verklaarde dat de vragen van D66 bovendien eerst bekeken moeten worden door een financiëel adviseur.

Foto: Lars Smook