Nieuws Actueel

Na het werk: We zijn kapot....

Rik Nizet 3 november 2014

Bijna tweederde van de Nederlanders heeft na het werk geen energie meer om dingen te doen. Dit blijkt uit een stresstest van Fonds Psychische Gezondheid, die door meer dan 74.000 mensen is ingevuld. De organisatie vraagt in het kader van de Week van de Werkstress (3 tot en met 7 november) aandacht voor overbelasting van werknemers en het voorkómen van psychische klachten en een burn-out.

TEST: Check werkstressDe stresstest geeft inzicht in onder andere ontspanning, herstel en mate van assertiviteit. In de test geeft 61% van de mensen aan dat als het werk hen teveel wordt, zij nog harder gaan werken. "Harder gaan werken als het werk je boven het hoofd stijgt is begrijpelijk, maar niet wenselijk", verklaart Jean-Pierre van de Ven, psycholoog bij Fonds Psychische Gezondheid. "Het is het tegenovergestelde van wat je zou moeten doen om werkstress en uiteindelijk een burn-out te voorkómen. Juist als je teveel op je bord hebt is het belangrijk om momenten van ontspanning in te lassen en te leren ‘Nee’ te zeggen."

Totaal uitgeputWerkstress hoeft niet veroorzaakt te worden door de werksituatie alleen. Ook de combinatie van hoge werkbelasting met belasting in het privéleven kunnen voor stressklachten zorgen. Wanneer in de privésituatie bijvoorbeeld sprake is van een echtscheiding, sterfgeval of andere ingrijpende gebeurtenis, dan kan dit een dusdanige belasting met zich meebrengen dat iemand het werk dat hij of zij normaal doet, niet aankan. Aanhoudende spanningsklachten kunnen ervoor zorgen dat iemand minder goed functioneert op het werk.

"Stressklachten hebben een belangrijke functie: ze zijn de eerste signalen dat iemand teveel hooi op zijn vork neemt. Het is belangrijk om deze signaleren niet te negeren en er iets aan te doen. Doet iemand dit niet, dan kunnen de stressklachten zich blijven opstapelen en uiteindelijk zelfs resulteren in een burn-out. Iemand is dan lichamelijk en geestelijk totaal uitgeput en is nauwelijks in staat om activiteiten uit te voeren. Het is daarom van groot belang dat er veel aandacht uitgaat naar het voorkómen van stressklachten", legt Van de Ven uit.