Nieuws Actueel

'Nabestaanden schietpartij schandalig behandeld'

Van onze redactie 16 september 2015

Image 5245520

"Namens 66 cliënten deed ik een beroep op de aansprakelijkheidspolis van schutter Tristan van der Vlis en slechts de helft kreeg compensatie. En nu weigert Nationale Nederlanden kosten te vergoeden die ik moest maken om de door de rechtbank aangewezen vereffenaar te helpen bij het uitkeren van die vergoeding. Dat is onacceptabel, want formeel moet ik die kosten nu verhalen op mijn cliënten. Dat kan ik niet maken, dan houden zij niets over.''Volgens Kadir heeft hij minstens zeventon aan kosten gemaakt. Een door Nationale Nederlanden verstrekt voorschot zou amper 10 procent van die kosten dekken. "Verder moet ik het maar uitzoeken. Het is hoogst ongebruikelijk dat de verzekeraar zich zo opstelt,'' stelt Kadir. "Ze moeten, buiten de polis om, een potje hebben. De kosten van de vereffenaar betalen ze wél.''Naar zijn zeggen heeft Kadir tevergeefs geprobeerd Nationale Nederlanden alsnog zijn kosten te laten vergoeden. "Maar we komen er niet uit, dus heb ik geen andere keuze dan een rechtszaak te beginnen. Helaas kan het wel twee jaar duren voordat er een uitspraak komt. Ik steek mijn energie liever in pogingen om tot een schikking te komen met de politie.''Deze had volgens de door Kadir bijgestane gedupeerden nooit een wapenvergunning mogen geven aan Van der Vlis. De rechtbank oordeelde eerder dit jaar dat de politie fouten maakte, maar daardoor nog niet aansprakelijk is. In de Ridderhof vielen zes doden en zeventien gewonden. Van der Vlis pleegde zelfmoord.Nationale Nederlanden stelt dat de kosten van Kadir wel degelijk zijn vergoed. "Hij heeft rekeningen ingediend en deze zijn meegenomen door vereffenaar Berth Groot. Met de door hem gemaakte verdeelsleutel hebben alle partijen ingestemd,'' aldus een woordvoerder.Het steekt Kadir dat de verzekeraar volgens hem ook uitkeerde aan een grote groep die heeft meegelift op de inspanningen van zijn cliënten om uitgekeerd te krijgen. "Dat waren pure gelukszoekers.''Nationale Nederlanden bemoeide zich niet met de verdeling, benadrukt de woordvoerder. "Wij hebben maximaal uitgekeerd op de polis van Van der Vlis.'' Berth Groot was gisteren niet voor commentaar bereikbaar.