Nieuws Actueel

NAM: 'schade pas bepalen bij verkoop'

Lotte Grimberg 25 september 2015

Aardbeving groningen scheuren groot

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter waarin hij stelt dat de waardedaling van huizen in het bevingsgebied in Groningen meteen gecompenseerd moet worden. Dat meldt de NAM vrijdag. De bevingen hangen samen met gaswinning door de NAM in het gebied.

"De uitspraak van de rechter is onduidelijk”, zegt Martijn Verwoerd, projectdirecteur van de afdeling aardbevingen van NAM. "We hebben nog geen antwoord op een aantal vragen die we tijdens de rechtszaak hadden gesteld. We kunnen dan ook niet anders dan in hoger beroep gaan. Het spijt ons dat daarmee tijd gemoeid zal zijn, maar we willen regelingen die werkbaar zijn voor alle partijen.”

De uitspraak geeft volgens NAM geen duidelijkheid over welk gebied onder de compensatieregeling valt. Ook wil de NAM weten wat er gebeurt als de huizenprijzen stijgen en is onduidelijk of huizenbezitters meerdere keren schadevergoeding kunnen aanvragen.

WaardedalingDe NAM is het niet met de rechter eens dat de waardedaling op een willekeurig moment gecompenseerd kunnen worden. "Er wordt dan gekeken naar de huizenprijzen, maar ook naar het bevingsrisico. Dat is taxatie op taxatie en dat kan leiden tot ongelijke uitkomsten. Wij vinden dat je de markt het werk moeten laten doen en dat de schade pas kan worden bepaald bij verkoop.”

UitkoopregelingBovendien werkt de NAM samen met de Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders, aan een ,,samenhangend pakket van regelingen” voor waardevermeerdering, nieuwbouw en nieuwbouwinnovatie. Alders werkt samen met de NAM aan een fonds voor achterstallig onderhoud en een uitkoopregeling. "We blijven werken aan deze maatregelen, zodat we de woningmarkt positief kunnen stimuleren ”, zegt Verwoerd.

De stichting Waardedaling door Aardbevingen Groningen won begin september een rechtszaak van de NAM. De stichting behartigt de belangen van meer dan 1700 huiseigenaren. Ook woningcorporaties hadden zich bij de rechtszaak aangesloten. Door het hoger beroep duurt het nu langer voordat woningeigenaren hun waardevermindering kunnen claimen.