Nieuws Actueel

NAM wil geen informatie lekken over afvalwaterinjectie in Twente

Als het aan de NAM ligt hoort Twente de komende maanden helemaal niets meer over afvalwaterinjectie. Pas als voor alle problemen met lekke leidingen een oplossing is gevonden wil de NAM weer communiceren. Anders ontstaat er maar negatieve beeldvorming en daar zit de oliemaatschappij niet op te wachten. Dat blijkt uit een mail van een NAM-medewerker.

Van onze redactie 18 december 2015

Water stockpixabay

De mail over de communicatie rond de waterinjecties was één van de documenten die afgelopen week openbaar werd dankzij een WOB-procedure van het NRC Handelsblad.

Het probleemHet probleem met de leidingen is inmiddels uitvoerig in de media beschreven. In april van dit jaar was er een kleine lekkage in de buis die afvalwater transporteert van het olieveld in Schoonebeek naar een oud en leeg gasveld in Twente. De olieproductie werd stilgelegd en de buis gerepareerd. Maar nader onderzoek bracht nog veel meer zwakke plekken aan het licht en nu moet er eerst heel veel onderzocht worden voor er verder gepompt mag worden.

Negatieve publiciteitOver de hele zaak ontstond deze zomer veel commotie: bij omwonenden, bij politici en bij milieugroepen. Al die negatieve publiciteit viel uiteraard niet goed bij de NAM. Vandaar dat in juli in een interne mail werd gesteld: ‘Pas wanneer we een goed afgewogen besluit hebben genomen gaan we communiceren over de oorzaak en de oplossing ervan.’ Want, zo stelt de NAM in dezelfde mail: ‘Wanneer wij slechts zouden volstaan met het uitvoeriger schetsen van het probleem voert dat de boventoon in de beeldvorming: NAM heeft een probleem, maar kent de oplossing niet.”

Om dezelfde reden wil de NAM in bepaalde gevallen ook geen schriftelijke informatie geven aan de toezichthouder, het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Want: „Zoals bekend kan iedere vorm van schriftelijke communicatie worden opgevraagd via de Wet Openbaarheid van Bestuur” en ook dat wil de NAM voorkomen. Er zal uitsluitend mondeling worden gecommuniceerd tot het moment dat er officiële schriftelijke communicatie nodig is.

Foto: Pixabay