Nieuws Actueel

Nederland blij met EU-vangstquota 2015

Van onze redactie 16 december 2014

Nederlandse vissers mogen onder meer op eenzelfde hoeveelheid tong, rog en tarbot blijven vissen. Ook het aantal dagen dat gevist kan worden blijft gelijk.

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken is blij dat er voor het komende jaar goede en werkbare afspraken zijn gemaakt voor de vissers. ,,Ik ben blij met de bereikte resultaten. Vissers hebben brood op de plank nodig. Tegelijk moeten we blijven werken aan een rijker en duurzaam visbestand in onze wateren. Dit akkoord laat zien dat een combinatie van ecologie en economie goed mogelijk is”, aldus de staatssecretaris belast met visserij.