Nieuws Actueel

Nederland corrupter dan je denkt

Rik Nizet 2 oktober 2015

Corruptie steekpenning ondernemen middelgroot

Nederlanders denken dat corruptie in ons land weinig voorkomt. Tegelijkertijd stapelen de schandalen zich op. Mr. Jacqueline Bos promoveert vrijdag op een onderzoek naar corruptie in Nederland en Duitsland. Zij concludeert dat de definitie van corruptie vaag is, de regelgeving erg zacht en dat harde regelgeving en concrete sancties op alle niveaus worden geschuwd.

Nederlanders beschouwen zichzelf als inwoners van het minst corrupte land ter wereld, maar schijn bedriegt. Mr. Jacqueline Bos, promovendus bij de Open Universiteit, neemt in haar dissertatie 'Corruptie in Nederland en Duitsland: Incidenteel of ingebed?' de corruptiebestrijding in Nederland en Duitsland onder de loep. Na een aantal zeer grote affaires, in beide landen, waarbij bestuurders werden omgekocht door het bedrijfsleven, ontstond de vraag: hebben wij adequate regelgeving om corruptie te bestrijden? De promotie vindt plaats op vrijdag 2 oktober 2015 bij de Open Universiteit in Heerlen.Vage grenzen van corruptieDe onduidelijkheid begint al met het feit dat er geen exacte definitie bestaat over het begrip 'corruptie'. Corruptie heeft een grijs gebied met vage grenzen. Maar iedereen is het er over eens dat corruptie fout is en moet worden bestreden. Toch bestaat een levensgroot verschil in opvatting over wat corruptie is en welke vormen van corruptie het meest schadelijk zijn. Door het ontbreken van een eenduidige definitie van corruptie, wordt de bestrijding van corruptie bemoeilijkt. Zijn corruptieschandalen opgeblazen incidenten?Nederland en Duitsland zien de eigen fouten niet, maar richten zich wel sterk op de corruptie in bijvoorbeeld Griekenland of Oost-Europa. De recente geschiedenis toont echter aan dat er in eigen land wel degelijk misstanden bestaan. De bouwfraude, de vastgoedfraude, exorbitante beloningen en financiële schandalen bij woningstichtingen, zorginstellingen en (hoge)scholen, alsmede beschuldigingen van verkiezingsbeïnvloeding aan het adres van regionale politici, riepen zoveel verontwaardiging op dat wel eens werd gerept van 'Nederland corruptieland' en Duitsland werd, na Siemens, Volkswagen en Kohl, ook wel 'Bananenrepubliek' genoemd.

Wetgeving, gedragscodes en beleidsmaatregelenIs datgene dat niet strikt verboden is, moreel toelaatbaar?. Geanalyseerd zijn anti-corruptiewetgeving en integriteitsbeleid en ook de rol van Europa hierin. Tevens zijn de pogingen van het openbaar bestuur om de eigen gelederen integer te houden onder de loep genomen. Hierbij valt op dat regelgeving vaak erg zacht is, en dat op alle niveaus harde regelgeving en concrete sancties worden geschuwd. Er wordt middels modetermen als 'good governance' en gedragscodes veel overgelaten aan zelfregulering, zowel in Nederland als in Duitsland.Lees verder op BC.