Nieuws Actueel

Nederland is melkschuur van Europa

Rik Nizet 9 april 2014

Nederlandse zuivel, en dan vooral kaas en melkpoeder, gaat nog altijd met tonnen tegelijk de grens over naar het buitenland. Al lange tijd neemt de zuivelexport toe, de laatste jaren zelfs met dubbele cijfers. Vorig jaar steeg de waarde van de zuivelexport ten opzichte van 2012 met 12 procent tot bijna 8 miljard euro. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

De buitenlandse handel van zuivelproducten verloopt voor een groot deel via de Nederlandse groothandelaren. Deze ondernemers in kaas, melk en eieren zetten in 2013 in totaal ruim 12 miljard euro om, 7 procent meer dan in 2012.

ZuivelexportBijna 60 procent van de totale Nederlandse zuivelexport gaat naar vijf landen. De exportwaarde van de zuivel die naar deze landen gaat is ruim 4,6 miljard euro. Duitsland is de grootste afnemer. Daarna komen België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Een recente, grote importeur van Nederlandse zuivel is Rusland. Het land kocht in 2013 voor 300 miljoen euro zuivel. In 2012 was dit nog 187 miljoen euro.

Andere grote zuivelafnemers zijn Italië, Hong Kong, Polen en China. China is de opvallendste nieuwkomer, aldus het CBS. Het kocht in 2013 voor 100 miljoen euro zuivel. Tien jaar geleden exporteerde Nederland nog nauwelijks zuivelproducten naar China.

De bulk van de export naar China betreft melkpoeder. Het Aziatische land heeft net als andere andere opkomende economieën een grote behoefte aan melkpoeder en andere melkproducten. Nederland profiteert daarvan. Dat geldt ook voor andere zuivelproducerende landen, met name voor Nieuw-Zeeland dat in het door een Nederlander geleide Fonterra de grootste zuivelexporteur ter wereld heeft.

De toename van de exportwaarde komt voor een belangrijk deel door hogere prijzen. De exportprijs van zuivel lag bijna 9 procent hoger dan in 2012, met die van melkpoeder door de sterk gestegen vraag als uitschieter (plus 25 procent). De exportprijzen van zuivel stegen vorig jaar harder dan de binnenlandse prijzen (plus 6 procent).

De grotere vraag naar vooral kaas en melkpoeder leidde vorig jaar ook tot een hogere productie van de Nederlandse melkfabrieken. Zij verwerkten in 2013 5 procent meer melk.