Nieuws Actueel

Nederland moet uitstoot broeikas sterk terugdringen

Van onze redactie 24 juni 2015

Image 5026928

De rechter zei dat in Nederland de CO2-reductie onder de 17 procent zou blijven, in weerwil van klimaatverdragen. Hij concludeerde dat klimaatverandering wordt veroorzaakt door uitstoot en dat dit ernstige gevaren met zich meebrengt, onder meer door de zeespiegelstijging en voor de voedselvoorziening. De overheid moet burgers hiertegen beschermen.De controle op de uitstoot in Nederland is een taak van de Staat. De kosten voor het terugdringen van de uitstoot zijn niet onaanvaardbaar hoog. De rechter gelooft niet dat daardoor bedrijven zullen wegtrekken uit Nederland.Nederland kan zich er volgens de rechter ook niet achter verschuilen dat ook andere landen de doelstellingen niet halen. Ons land moet zijn reductie van 25 tot 40 procent dan ook halen.NoodzakelijkDe 'actie-organisatie' voor duurzaamheid Urgenda had geëist dat de overheid opdracht zou krijgen de Nederlandse uitstoot van CO2 uitstoot al voor 2020 te verminderen tot het noodzakelijke niveau dat door wetenschappers is vastgesteld: met 40 procent ten opzichte van het niveau van 1990.

Urgenda-directeur Marjan Minnesma reageert verheugd: ,,Alle eisers zijn héél blij met deze uitspraak. Die maakt heel duidelijk dat klimaatverandering een groot probleem is dat veel effectiever moet worden aangepakt en dat staten zich niet meer kunnen veroorloven onvoldoende te doen. Ze dienen hun burgers te beschermen. Als de politiek dat niet uit zichzelf doet, dan kan de rechter de burger te hulp schieten.''GejuichAl tijdens het voorlezen van de bijzondere uitspraak over vermindering van de CO2-uitstoot klinkt in de rechtszaal gejuich en geklap. Een van de vele toehoorders is Maurits Groen. Hij is ook één van de bijna 900 mensen die samen met duurzaamheidsorganisatie Urgenda hebben geëist dat de Nederlandse overheid meer moet doen om de uitstoot terug te dringen.Groen is ,,ongelooflijk blij dat de rechter dit heeft aangedurfd''. Hij is zelf topman van het 'groene' bedrijf Waka Waka dat opladers en lampen op zonne-energie produceert. ,,Dit is geen vage principiële uitspraak'', laat hij weten. ,,Nederland moet echt alle zeilen bijzetten om aan de opdracht die de rechter heeft neergelegd te voldoen. Vrijblijvendheid hierin is niet meer op zijn plek.''LachertjeOok Milieudefensie is tevreden: ,,Dit is fantastisch, een historische overwinning. Wij feliciteren duurzaamheidsorganisatie Urgenda van harte. Er gaat nu eindelijk iets gebeuren, er moet nu veel meer ruimte gemaakt worden voor duurzame energie. Het huidige aandeel hernieuwbare energie van 4,5 procent is een lachertje.''En Greenpeace: ,,Echt heel goed nieuws. Juridisch gezien is dit een revolutionaire uitspraak. Er zijn nu al signalen dat we de doelstellingen van het Energieakkoord niet gaan halen. Met deze uitspraak kan de overheid zich dit niet meer veroorloven.''StrategieDe organisatie Urgenda ontstond op 21 juni 2007, tijdens een Midzomernachtfestival. Ideeën en strategie voor een urgente agenda inzake klimaatverandering, de 'Urgenda', werden gepubliceerd in de NRC en leidden tot duizenden reacties. Vanuit ,,dit enthousiasme is de Stichting Urgenda opgericht, begin 2008'', aldus de stichting op haar website.Urgenda-directeur Marjan Minnesma probeert mensen te motiveren voor de strijd tegen klimaatverandering: ,,We weten wat er moet gebeuren. Laten we samen aan de slag gaan en anderen meesleuren in ons onstuitbaar enthousiasme.'' Bij de organisatie werken mensen naast klimaatbeleid, onder meer aan duurzame mobiliteit, energieneutrale woningen, duurzaam voedsel, gebiedsontwikkeling en duurzame zorg.