Nieuws Actueel

'Nederland op weg naar kopgroep eurozone'

Van onze redactie 8 juni 2015

Image 4984782

Volgens Dijsselbloem trekt de economie aan en zijn de rente en de euro laag. Dat zijn volgens de minister naast het kabinetsbeleid belangrijke factoren voor het economisch herstel.

Nederland doet het in vergelijking met andere eurolanden ook steeds beter, waar ons land in de crisis relatief zwaarder werd getroffen dan andere landen. ,,Maar ik ben nog niet tevreden. De werkloosheid is nog hoog, de huishoudens hebben schulden, de staat heeft een veel hogere schuld dan voor de crisis. We moeten de rommel van de crisis opruimen en daarvoor is echt groei nodig'', aldus Dijsselbloem.

Belastingherziening

Volgens de berekeningen van DNB heeft het kabinet 5 miljard euro over om in te zetten als 'smeerolie' bij een belastingherziening. Het kabinet praat hier al sinds vorig jaar september over, maar voorstellen zijn er nog niet. Waar het eerst nog de bedoeling was dat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën voor de zomer met een hoofdlijnennotitie ('potloodschets') zou komen, is dat nu van de baan. ,,De fase van de potloodschets slaan we gewoon over. Met Prinsjesdag komen we met voorstellen'', aldus Dijsselbloem.

Hij benadrukt dat de miljarden niet simpelweg worden teruggegeven aan de burger. Het moet een lastenverlichting zijn voor burgers en bedrijven, maar wel binnen het kader van een belastinghervorming die de lasten op arbeid moet verlagen. Dijsselbloem wil daarnaast de rijksbegroting verder op orde brengen en de staatsschuld verlagen.