Nieuws Actueel

Nederlander is mega gestresst

Lotte Grimberg 16 juni 2015

Stress 1

Ruim 80% van de Nederlanders is uitgeput aan het einde van de dag. Dat blijkt uit de stresstest van Fonds Psychische Gezondheid. Verder blijkt uit de test dat 62% van de ondervraagden nog harder gaat werken als hun werk hen eigenlijk teveel wordt.

Deze opvallende cijfers zetten het Fonds ertoe aan op 22 juni een Stress Challenge te starten. Dit om te voorkómen dat mensen ernstiger psychische problemen ontwikkelen, zoals overspannenheid en burn-out. Naast 3.000 particuliere deelnemers doen o.a. het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Rabobank mee. Aanmelden voor de Stress Challenge kan tot en met 21 juni.

Burn-outJean-Pierre van de Ven, psycholoog bij Fonds Psychische Gezondheid: “Andere opvallende resultaten van de stresstest zijn dat 72% van de deelnemers niet makkelijk hulp vraagt aan anderen en dat 77% regelmatig moe wakker wordt. Wij zien een belangrijke rol voor onszelf weggelegd in het voorkómen van psychische problemen. Hoewel stress een natuurlijk verschijnsel is en iedereen het wel eens heeft, gaat het erom hoe je ermee omgaat. Wanneer iemand te lang spanning voelt en geen tijd kan of wil nemen voor ontspanning, dan wordt stress ongezond. Het is van belang dat mensen voortijdig signalen van ongezonde stress leren herkennen en op tijd ingrijpen, zodat overspannenheid of een burn-out voorkomen kunnen worden. Hier hebben mensen zowel in hun privéleven als op hun werk of studie baat bij.”