Nieuws Actueel

Nederlander vertrouwt bank weer

Martijn Vervest 14 augustus 2014

Het vertrouwen in Nederlandse financiële instellingen is het afgelopen jaar licht toegenomen. Dat blijkt uit nieuwe peilingen van De Nederlandsche Bank (DNB) waarvan de resultaten donderdag werden bekendgemaakt. Ondanks de toename ligt het vertrouwen nog altijd onder het niveau van voor de economische crisis.DNB peilt jaarlijks in april hoe het is gesteld met het vertrouwen van klanten in de eigen bank, levensverzekeraar of pensioenfonds. Volgens de bank is vertrouwen van het publiek een belangrijke voorwaarde voor een stabiel financieel stelsel.VerplichtingenConsumenten werden onder meer gevraagd of ze verwachten dat banken, levensverzekeraars en pensioenfondsen aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. Het aantal ondervraagden dat aangeeft een volledig of overwegend vertrouwen in de eigen bank te hebben steeg van 71 procent naar 73 procent. Het vertrouwen in de levensverzekeraars steeg met 4 procentpunt tot 76 procent. Het geloof in de pensioenfondsen nam met 2 procentpunt toe, maar lag met een percentage van 57 procent beduidend lager dan bij de andere financiële instellingen.KeuzevrijheidDe ondervraagden hebben structureel meer vertrouwen in hun eigen bank, verzekeraar of pensioenfonds dan in de banken, verzekeraars en pensioenfondsen in het algemeen. Bij banken en verzekeraars ligt deze uitkomst in de lijn der verwachting omdat consumenten hier keuzevrijheid hebben. Dat geldt niet voor deelnemers aan een pensioenfonds.IntegriteitHet oordeel over de deskundigheid van bestuurders van financiële instellingen is fors gestegen in vergelijking met een jaar eerder. Over integriteit bij bestuurders oordelen consumenten nog altijd overwegend negatief.