Nieuws Actueel

Nederlander verwacht eindejaarsbonus

Bram de Vrind 17 december 2014

Werkend Nederland verwacht dat de baas er financieel een schepje bovenop doet nu het beter gaat met de economie. 54 procent verwacht in december een extraatje te ontvangen in de vorm van een bonus. Een kwart verwacht zelfs zowel een bonus als een salarisverhoging te ontvangen.

De positieve stemming is een van de uitkomsten van het Randstad WerkMonitor onderzoek onder 810 werkenden. De resultaten liggen in lijn met die van een recent UWV-onderzoek, waarin 30 procent van de werkgevers in het komende jaar een toename van de vraag naar personeel verwacht, tegenover 20 procent vorig jaar. Het zijn in het WerkMonitor onderzoek vooral de jongeren die vol verwachting naar 2015 kijken; van hen denkt maar liefst 69 procent dat de economie zich in de nabije toekomst goed ontwikkelt.

Generatie ZIn die toekomst zal de Generatie Z (de 14- tot 19-jarigen) een grote rol moeten spelen, zij betreden binnen nu en vijf jaar de arbeidsmarkt. Een opvallende uitkomst van het onderzoek is dat velen hoge verwachtingen hebben van deze nieuwe collega's. Meer dan de helft van de ondervraagden (53 procent) denkt dat bedrijven deze generatie nodig heeft om werkelijk te kunnen innoveren. Vooral de ervaring met technologie springt hier in het oog; meer dan de helft van de werkenden van nu verwacht juist op dit gebied van de jongeren te kunnen leren.

Frisse windOverigens moeten werkgevers zich dan wel instellen op de eisen die deze nieuwe groep op de arbeidsmarkt stelt, zoals flexibele werkregelingen. Veel werkenden vinden dat hun werkgever niet goed is voorbereid op deze behoeften. Volgens Reiant Mulder, algemeen directeur van Randstad Nederland, ligt hier een taak. "Werkgevers doen er goed aan zich vroegtijdig in te stellen op de nieuwe instromers. De Generatie Z kan organisaties een frisse wind brengen, maar kijkt anders aan tegen werken en het opbouwen van een loopbaan."

Loopbaanontwikkeling en groeiDe helft (52 procent) van de werkenden geeft expliciet aan dat hun werkgever vandaag de dag meer tijd en middelen aan loopbaanontwikkeling besteedt dan tien jaar geleden. Een royale meerderheid (72 procent) ziet de gegroeide aandacht voor loopbaanontwikkeling in organisaties als positief, volgens hen biedt het kansen voor hun eigen persoonlijke groei.Langer werkenHoe stellen werkenden zich het laatste deel van hun loopbaan voor? In elk geval met minder werkuren, die flexibeler kunnen worden ingedeeld. Een kleine meerderheid van de werkenden (60 procent) zegt best langer te willen werken als het aantal arbeidsuren per week omlaag gaat en als het aantal werkuren wordt aangepast aan de privésituatie. Andere voorwaarden die worden gesteld aan langer werken zijn een relaxtere werkomgeving, met minder stress of minder fysieke inspanningen, een gunstig werkrooster en aangename sfeer.BewegenDe WerkMonitor geeft aan dat de intentie van werknemers om te bewegen op de arbeidsmarkt licht is gedaald. Uit de onderzoeksresultaten van de internationale WorkMonitor, uitgevoerd in 33 landen, blijkt dat dit beeld overeenkomt met de situatie in veel andere landen. Ook daar daalt de 'barometer' iets: België van 96 naar 93 punten, in Duitsland van 93 naar 89 punten en in het Verenigd Koninkrijk van 107 naar 105 punten. In sommige landen holt de switchneiging hard achteruit: Japan -6, Zweden -9. In China, Mexico en Polen groeit de arbeidsmobiliteit juist flink, respectievelijk met +6 en twee maal +4.