Nieuws Actueel

Nederlanders geven nog steeds gul aan goede doelen

Van onze redactie 20 april 2015

Image 4870386

Dat concluderen onderzoekers van de Vrije Universiteit in hun 2-jarige rapport Geven in Nederland, dat donderdag verschijnt."Ondanks de economische crisis zijn de giften niet gedaald" vertelt hoogleraar filantropie René Bekkers. Hij is verbaasd dat Nederlanders in 2013 nog bijna 4,4 miljard euro doneerden. In 2011 was dat 4,3 miljard. "Historisch gezien dalen de giften als de inkomenspositie van mensen verslechtert en dat is natuurlijk wel gebeurd de laatste jaren."

Indicentele giften Toch kunnen goededoeleninstellingen niet achteroverleunen. Het vertrouwen in de organisaties is opnieuw gedaald. "Op lange termijn is dat een probleem" waarschuwt Bekker. "Incidentele giften worden steeds belangrijker. Daarbij waarderen mensen allereerst de inzet van die vriend of vriendin die vraagt om sponsoring. Het goede doel en de prestaties daarvan verdwijnen dan naar de achtergrond. Bovendien zullen mensen zich niet eindeloos blijven inzetten als ze de goede doelen niet vertrouwen."

Gulle ouderen Daar komt bij dat grote gevers vooral te vinden zijn onder kerkelijke (vaak oudere) mensen. Kerken en levensbeschouwelijke organisaties profiteren vooral daarvan. Als die bij leven gulle ouderen overlijden, is de kans ook groot dat ze na hun dood iets nalaten aan een goed doel. "Op termijn kan dat een inkomstenbron zijn", denkt Dekker. "In 2013 steeg het bedrag uit nalatenschappen al, maar dat kwam doordat 1 persoon 25 miljoen euro aan goede doelen naliet."