Nieuws Actueel

Nederlandse ambassades in jihadlanden versterkt

Van onze redactie 27 februari 2015

Dat zei minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken vrijdag in een reactie op het kabinetsbesluit om extra geld uit te trekken voor veiligheid. Ongeveer een kwart daarvan is bedoeld voor extra inzet in risicolanden en internationale samenwerking om gewelddadig extremisme tegen te gaan en te voorkomen. In welke landen extra ,,contraterrorisme capaciteit'' wenselijk is op Nederlandse posten, kon een woordvoerster nog niet zeggen.

Radicalisering Het ligt voor de hand dat dat ambassades zijn in bijvoorbeeld Irak en Syrië, waar ook veel Nederlandse jihadstrijders heen gaan. Koenders wees er in een toelichting op dat radicalisering vaak in die landen begint. Het is volgens hem van belang om te weten wat daar precies gebeurt.

,,De wereld om ons heen is onveiliger geworden. Dat raakt rechtstreeks aan onze nationale veiligheid. Interne en externe veiligheid zijn steeds nauwer met elkaar verweven. Veiligheid en het behoud van onze open en vrije samenleving is geen vanzelfsprekendheid. De nieuwe veiligheidsrealiteit verplicht ons extra maatregelen te nemen'', aldus Koenders.

Preventieve aanpak De preventieve aanpak, in samenwerking met andere landen, helpt volgens hem om radicalisering en terrorisme ,,tijdig en bij de wortel aan te pakken en te voorkomen dat uitingen van terrorisme hun weg naar Nederland vinden''.