Nieuws Actueel

Nederlandse CO2-uitstoot gestegen door consument

Van onze redactie 14 augustus 2015

Image 5154509

Door het frisse weer in april is er meer gas verbruikt voor de verwarming van woningen en gebouwen. Hierdoor nam de CO2-uitstoot bij huishoudens toe met 6 procent. Huishoudens zijn normaliter goed voor 15 procent van de totale uitstoot. De uitstoot van CO2 door energiebedrijven, waterbedrijven en afvalverwerkers was ruim 10 procent hoger dan een jaar eerder. Deze sector is goed voor circa 37 procent van de CO2-emissie. De energiebedrijven hebben weliswaar minder elektriciteit geproduceerd, maar gebruikten meer kolen dan gas. IndustrieHet verbranden van steenkool leidt tot meer CO2 dan de verbranding van aardgas. De landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid hebben met -3,9 procent juist minder CO2 uitgestoten dan in hetzelfde kwartaal van 2014. Het CBS wijt deze daling aan de lagere uitstoot in vooral de chemie. De aardolieproductie en het goederenvervoer veroorzaakten juist een hogere emissie. CO2 is een gas (koolstofdioxide) dat van nature voorkomt in de aardse atmosfeer. De concentratie ervan is de afgelopen decennia fors toegenomen met als gevolg dat de aarde opwarmt, het zogenoemde broeikaseffect.