Nieuws Actueel

Nederlandse export loopt risico

Caroline Spilt 21 augustus 2015

Rotterdam handel export groot

De wereldhandel zal de komende jaren weer sterker groeien als gevolg van toenemende globalisering. De Nederlandse economie profiteert niet automatisch, omdat vergrijzing in Europa, de opkomst van de interneteconomie en duurzame trends de export onder druk zetten.

Om de exportpositie vast te houden moeten Nederlandse bedrijven hun rol als market maker en regisseur op de wereldmarkt vergroten. Ook moet Nederland andere handelsroutes opzoeken. Dit stelt het ING Economisch Bureau in het rapport ‘Van een gouden verleden naar een gouden toekomst?’ dat ter gelegenheid van SAIL Amsterdam 2015 is opgesteld.

Nederland onder drukDe positie van hét aanvoerland van Europa staat de komende decennia echter onder druk door grote trends. Volgens Marieke Blom, hoofdeconoom van ING, is Nederland van oudsher een handelaar en een toevoerland naar Europa. Die rol is nu precies wat onder druk staat door vergrijzing, digitalisering en verduurzaming. Door digitalisering (bijvoorbeeld internetmarktplaatsen zoals Alibaba.com) worden markten transparanter, vinden vraag en aanbod elkaar sneller, en neemt de rol van de handelaar af. Bovendien drukken de vergrijzing in Europa, het hergebruik van materialen, hernieuwbare energie en 3D printen de behoefte aan aanvoer aan Europa. Tot slot ontstaan routes over land en via de noordelijke IJszee die concurreren met aanvoer via Nederland.

Vernieuwde handelsgeest Het Economisch Bureau van ING ziet toch kansen, maar die vragen wel een stevige ontwikkeling. Nederlandse bedrijven kunnen ten eerste hun rol als marktmaker en regisseur voor goederenstromen vergroten. Kwaliteiten zoals een goede talenkennis, een sterke digitale infrastructuur en goede productkennis maken dit voor Nederland mogelijk. De groeiende koopkracht in de rest van de wereld maakt het mogelijk om hoogwaardige Europese producten naar de rest van de wereld te brengen. Machines en auto’s van Europese makelij kan Nederland naar groeimarkten brengen. Blom “Dan vergroot Nederland ook de efficiency: nu gaan de zeeschepen vaak leeg terug naar Azië’.

Achtste exporteur Nederland heeft zijn welvaart voor 38 procent te danken aan de exportpositie. Ons land is dan ook – met 430 miljard euro aan goederenuitvoer in 2014 – de 8e exporteur van de wereld. De basis voor deze sterke positie is – zo blijkt uit de analyse door het ING Economisch Bureau - voor naar schatting zestig procent te danken aan de Nederlandse handelsgeest, de logistieke kwaliteiten en de goede ligging van Nederland. Nog altijd koopwaar komt van over de hele wereld via Nederland naar het Europese continent.

Groeiende wereldhandelNederlandse export hangt sterk samen met de wereldhandel, die naar verwachting de komende decennia blijft groeien door verdergaande globalisering, opknippen van productketens en vrijhandelsverdragen. Dit is gunstig voor de Nederlandse export.