Nieuws Actueel

Nederlandse ondernemer is geen mietje

Van onze redactie 19 november 2015

Faalangstondernemenstartenangst1065

Eén op de drie Nederlanders heeft last van faalangst bij het opzetten van een eigen bedrijf. Gecombineerd met de positieve houding die 84% van de Nederlanders heeft ten opzichte van ondernemerschap, is het opvallend dat maar 40% van de Nederlanders zichzelf ook daadwerkelijk ondernemer ziet worden. Dit blijkt uit het Amway Global Entrepreneurship Report 2015 dat vandaag wordt gepubliceerd. Prof. dr. Elfring, hoogleraar strategisch management en ondernemerschap aan de Vrije Universiteit, vindt dit een opvallende uitkomst en wijst naar de regeldruk als mogelijke oorzaak.

Waar maar 32% Nederlanders door de angst om te falen wordt tegenhouden om als ondernemer te starten, denkt de rest van de wereld daar heel anders over. In de Verenigde Staten geeft maar liefst 62% aan dat de angst om te falen hen belemmert. Het wereldwijde gemiddelde zit op 70%. Ondanks dat de angst om te falen groter is bij Amerikanen dan bij Nederlanders, geeft maar liefst 51% van de Amerikaanse respondenten aan dat zij de intentie hebben om een eigen bedrijf te starten, veel hoger dan het Nederlandse aantal van 40%.V.S.Volgens Prof. dr. Elfring (VU) zou dit te maken kunnen hebben met de afwezigheid van een sociaal vangnet in de Verenigde Staten. Zo is bijvoorbeeld in Zweden, een land dat bekend staat om zijn goede sociale voorzieningen, net als in Nederland, de angst om te falen vrij klein (40%), terwijl ook hier maar 2 op de 5 respondenten aangeeft dat zij de intentie hebben om hun eigen bedrijf op te richten. Prof. dr. Elfring: “Als er een goed sociaal vangnet aanwezig is, dan zijn de kosten om te falen kleiner dan wanneer dit sociale vangnet er niet is. Dit zou een mogelijke verklaring kunnen zijn tussen de situatie in Nederland en Zweden enerzijds en de Verenigde Staten anderzijds.”

Nederlanders zoeken onafhankelijkheid In Nederland is de belangrijkste motivatie het zelfstandig zijn en onafhankelijk zijn van een werkgever. Daarnaast is zelfontplooiing een belangrijke drijfveer. Prof. dr. Elfring ervaart dit in zijn omgang met (alumni-)studenten: “De teleurstelling is groot onder studenten die voor de grote corporates aan de slag gaan. Zij ervaren een totaal gebrek aan entrepreneurial drive en vinden dat erg frustrerend. Dat veel jongeren voor zichzelf willen beginnen is daarom niet verrassend. Corporates zouden intrapreneurship moeten aanmoedigen om voor jongeren aantrekkelijke werkgevers te blijven.” Een mogelijke verklaring zou kunnen liggen in de Nederlandse opvoeding die gestoeld is op onafhankelijkheid en gelijkwaardigheid. De grotere ondernemingen met top-down sluiten hier minder goed bij aan.

De Amway Entrepreneurial Spirit IndexVoor het eerst opgenomen in het onderzoek van dit jaar, is de AESI: De Amway Entrepreneurial Spirit Index, gebaseerd op drie variabelen, afgeleid van de klassieke Theory of Planned Behavior (Icek Ajzen): Wenselijkheid, haalbaarheid en de mate waarin mensen bestand zijn tegen sociale druk van buitenaf. Deze index meet de factoren die beïnvloeden of een persoon de intentie heeft om een eigen bedrijf te starten. Hoe hoger de behaalde score, hoe groter de intentie om een eigen bedrijf te starten.

WereldwijdWereldwijd is de gemiddelde score op de AESI 51 (gemeten op schaal 0-100). Als dit wordt gespecificeerd over de verschillende factoren, dan blijkt dat 55% van de respondenten wereldwijd de wens hebben om ondernemer te worden, 47% het ondernemerschap haalbaar vindt voor zichzelf en 49% aangeeft dat zij zich niet door hun omgeving zouden laten tegenhouden om ondernemer te worden. De wereldwijd gemiddelde score van 51 is gebaseerd op een gemiddelde van deze drie factoren.

Nederlanders scoren in lijn met het wereldwijde gemiddelde (53), al zijn de drie dimensies van de AESI iets anders verdeeld. In Nederland geeft iets minder (48% van de respondenten) aan dat zij een wens hebben om ondernemer te worden, geeft iets meer (51%) aan dat zij de capaciteiten hebben om ondernemer te worden, en geeft maar liefst 59% aan dat zij zich niet door hun sociale omgeving zouden laten tegenhouden in hun wens ondernemer te worden. Nederlanders zijn over het algemeen dus goed bestand tegen meningen van mensen in hun sociale omgeving. Opvallend hierin is dat mannen zelfverzekerder zijn over hun eigen capaciteiten (59% vs 43%) en ook een grotere wens hebben om ondernemer te worden dan vrouwen (54% vs 42%).

De mondiale resultaten zijn hier te vinden.