Nieuws Actueel

Nederlandse overheid vraagt Facebook vaker om informatie

Van onze redactie 16 maart 2015

Image 4809775

Tussen juli en december van 2014 werden 76 verzoeken ingediend over 84 gebruikers. Facebook kwam in bijna 65% van de gevallen over de brug. In de 1e helft van vorig jaar ging het nog om 41 verzoekjes over 45 accounts. Nederland vroeg in de 2e helft van 2013 maar 23 keer informatie op bij Facebook, over 28 gebruikers. In het halfjaar daarvoor gebeurde het nog minder vaak, namelijk 11 keer over 15 accounts.

Wereldwijd steeg het aantal overheidsverzoeken van 34.946 in de eerste helft van 2014 naar 35.501 in de 2e helft van het jaar. In veel westerse landen, waaronder de Verenigde Staten, werd Facebook minder vaak om informatie van gebruikers gevraagd dan in de voorgaande periode. Dat werd echter gecompenseerd door een toename van het aantal dataverzoeken in India, Turkije en Rusland.