Nieuws Actueel

Nederlandse parttimer is übergelukkig

Rik Nizet 10 april 2014

Dat Nederland Europees kampioen deeltijdwerken is, was al langer bekend. Uit onderzoek van statistiekbureau Eurostat blijkt dat Nederlandse parttimers ook nog met afstand het meest tevreden zijn over hun arbeidssituatie. Slechts 4,2 procent zou graag meer willen werken, terwijl dat gemiddeld in de hele Europese Unie voor 22,7 procent geldt.

Volgens de rekenmeesters van de EU heeft meer dan de helft (50,7 procent) van de Nederlandse werkenden een deeltijdbaan. Duitsland en Groot-Brittannië volgen op zeer respectabele afstand met rond de 27 procent. In die landen geeft echter respectievelijk een zesde en een kwart van de parttimers aan graag meer uren te kunnen en willen werken, veel meer dan in Nederland. Gemiddeld heeft een op de vijf werkende Europeanen een parttimebaan.

LuxemburgNa de Nederlandse deeltijdwerker is de Luxemburgse het meest content. Van hen zou iets meer dan 10 procent liever meer uren draaien dan nu het geval is. In Griekenland bijvoorbeeld geldt dat voor bijna driekwart van de parttimers en in Spanje en Cyprus voor meer dan de helft. In totaal telde Eurostat bijna 10 miljoen Europeanen die minder werken dan zij eigenlijk zouden willen. In Nederland waren dat er 180.000.

Rem op arbeidsproductiviteitDe OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) waarschuwde onlangs dat het grote aantal parttimers onder met name Nederlandse vrouwen een rem zet op de arbeidsproductiviteit en daarmee op de economische groei. Plaatsvervangend secretaris-generaal Yves Leterme van de internationale denktank sprak van een zwakte van de Nederlandse economie.