Nieuws Actueel

'Neem de kritiek op vluchtelingenstroom serieus'

Van onze redactie 17 september 2015

Image 5249797

,,Veel weerstand tegen vluchtelingen bestaat uit angst voor het onbekende. Mensen hebben zorgen. Dat gevoel moet je altijd serieus nemen'', stelt Annemiek Bots van Vluchtelingenwerk Nederland. ,,Wat je vaak ziet is dat de meeste weerstand komt als de informatievoorziening niet goed is. Mensen hebben dan het gevoel dat ze voor een voldongen feit staan en er niet bij worden betrokken.''SnelheidVolgens Vluchtelingenwerk Nederland is de snelheid waarmee vluchtelingen nu noodgedwongen worden opgevangen, niet bevorderlijk voor de acceptatie. ,,Normaal trekt het COA meer tijd uit in de voorbereiding. Nu gaat het in zo'n ontzettend snel tempo. De bussen zijn bij wijze van spreken al onderweg als er net overeenstemming is in de gemeenteraad. Dan is de communicatie ook een stuk minder.''VerhalenVluchtelingenwerk kiest bewust voor het geven van voorlichting om draagvlak te kunnen houden. ,,De ontmoetingen tussen Nederlanders en vluchtelingen zijn het belangrijkste. Vaak gaat het over de aantallen, maar als de vluchtelingen een gezicht krijgen, dan zorgt dat al vrij snel voor meer draagvlak en begrip. Wij proberen dan ook de verhalen van de vluchtelingen te vertellen of te laten vertellen.'' Volgens Bots blijkt het in de praktijk vaak mee te vallen met de weerstand. ,,In Oranje in Drenthe was veel protest, vooral tegen de aantallen. We zijn nu een jaar verder en de rust is terug, terwijl de aantallen nu hoger zijn dan wat de mensen op voorhand aangaven acceptabel vinden. Dat is wat wij vaak zien. Toch die angst voor het onbelkende. Dat is begrijpelijk, want op onbekend maakt onbemind. Je moet die zorgen dan ook serieus nemen en kijken of je ze weg kunt nemen.'' NijmegenBurgemeester Hubert Bruls (CDA) van Nijmegen staat voor een grote uitdaging in zijn stad. Nijmegen gaat tijdelijk drieduizend vluchtelingen opnemen. ,,De insteek is dat je open moet staan voor alle reacties. Er zijn in het begin natuurlijk veel vragen. Die hebben wij ook en daar heb je niet altijd direct een antwoord op. Je moet zo snel mogelijk aan je bevolking vertellen wat er aan de hand is en de mensen moeten ook de gelegenheid krijgen daar op te reageren en even wat stoom af te blazen.''VoordeelBurgemeester Bruls ziet juist de voordelen van kritische geluiden uit de samenleving. ,,Je moet die geluiden serieus nemen, sterker nog, sommige kritische geluiden helpen juist om je maatregelen beter te maken. Dat helpt de overheid ook om de eigen gedachten aan te scherpen.''Bruls onderstreept de gedachte dat onbekend onbemind maakt. ,,Het COA organiseert vaak een open dag, zodat mensen kennis kunnen maken. Dan kan iedereen zien wat er wel en niet aan de hand is. Dan heb je nog geen 100% garantie dat er nooit iets aan de hand zal zijn, maar het gaat om elkaar kennen. Dat scheelt al een heleboel.''