Nieuws Actueel

Netto salaris 2015 berekenen

Bram de Vrind 10 december 2014

Wat voor invloed hebben de belastingmaatregelen van het kabinet op mijn inkomen in 2015? Wat houd ik volgend jaar over onder de streep? Het antwoord op deze vragen vind je via dit overzicht van handige tools waarmee je je netto salaris voor 2015 kunt berekenen.

Bruto/netto checkRaet en Loonwijzer hebben een nieuwe versie van de bruto/netto check online geplaatst. Daarin kun je het bruto maandsalaris uit de Salaris Check van loonwijzer.nl invoeren en kijken wat het netto wordt. Op verzoek van bezoekers van Loonwijzer, heeft Raet deze tool (Proforma Lite) ontwikkeld. Raet is de dienstverlener op het gebied van HR en payroll. Loonwijzer is gespecialiseerd in loononderzoek.

Je kunt de berekening niet als een vervangende salarisstrook gebruiken; het is een indicatie. Het resultaat van een berekening klopt over het algemeen wel, maar vaak hebben bedrijven specifieke regelingen die bij ons niet bekend zijn en dus niet in de berekening zijn verwerkt.

Checkbrutonetto.nlOp deze website kun je je persoonlijke situatie invullen en netto besteedbaar inkomen berekenen. Checkbrutonetto richt zich met name op mensen in dienstverband en op niet-bijverdienende AOW-gerechtigden. Zelfstandigen, ZZP-ers en bijverdienende AOW-gerechtigden zullen nog even geduld moeten hebben.

In het tabblad "Uw Situatie" wordt specifiek berekend voor hoeveel je er op vooruit of achteruit gaat in 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016. Het tabblad "Grafiek" laat deze verandering zien in een grafiek voor alle verschillende inkomens. Je kunt daar ook kiezen voor een grafiek met de marginale druk, een maat voor de belasting op uw laatstverdiende euro in procenten.

SalarSalarisverwerker Salar heeft op basis van de nieuwe regels voor de loonbelasting berekend hoeveel salaris iedereen volgend jaar netto overhoudt. Uit een vergelijking nettolonen 2014-2015 blijkt een negatief effect op de lagere lonen als gevolg van een verhoging van de eerste belastingschijf van 0,25%. Bij de hogere lonen is juist een positief effect merkbaar, als gevolg van een verhoging van de arbeidskorting en een verruiming van de belastingschijf van 42%.

Bij het vakantiegeld zijn de gevolgen zichtbaar van de afbouw van de heffingskortingen. Deze terugloop van de kortingen was vorig jaar al in gang gezet, en zorgde voor verrekening in de inkomstenbelasting aangifte die dit jaar ingediend werd. In die gevallen dat er veel terugbetaald moest worden in de inkomstenbelasting, was er sprake van een samenloop van de afbouw van twee kortingen.