Nieuws Actueel

Niemand is klaar voor de nieuwe VAR

Martijn Vervest 19 oktober 2015

Zzp freelance markt groei starter groot

ZZP’ers, opdrachtgevers en de Belastingdienst zijn niet klaar voor invoering van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) per 1 januari 2016. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 1.088 ZZP’ers in Nederland.Lees ook:VAR verleden tijd?Dit is de nieuwe VAR100.000 ZZP’ers verliezen opdrachtOpdrachtgever moet ZZP’er checkenDe invoering van deze nieuwe wet voorziet in de afschaffing van de VAR en de invoering van modelovereenkomsten, waarbij de Belastingdienst vooraf aan zal geven of er sprake is van loondienst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Een minderheid van de opdrachtgevers (39%) en de helft van de ZZP’ers (50%) is slechts voldoende op de hoogte van de wet, en de Belastingdienst heeft pas in enkele gevallen (7%) ingestuurde modelovereenkomsten beoordeeld.SteunHet wetsvoorstel dat op dinsdag 27 oktober wordt voorgelegd aan de Eerste Kamer, is tot stand gekomen in overleg met de ZZP-belangenbehartigers FNV Zelfstandigen, PZO en ZZP Nederland. Henk Wesselo, voorzitter van FNV Zelfstandigen, geeft aan dat staatssecretaris Wiebes wijzigingen zal moeten aanbrengen aan zijn huidige plan om deze steun te behouden: “Dit onderzoek bevestigt dat er behoefte is aan een heldere transitieperiode. De markt heeft tijd nodig om de werkwijze-met-VAR uit te faseren, en geleidelijk de nieuwe werkwijze te introduceren. In het eerste jaar zou de Belastingdienst vooral deze transitie moeten faciliteren. Dat vraagt om heldere voorbeeldovereenkomsten en goede communicatie. Daarnaast vraagt het ook een constructieve opstelling: geef partijen bij afwijkingen de gelegenheid om te herstellen, voordat je met naheffingen en boetes komt. Een goed transitieplan is voor ons voorwaarde om de invoering van de wet DBA te ondersteunen. Wij hopen dat we de staatssecretaris van dit belang hebben kunnen overtuigen,” aldus de ZZP-voorman.OpdrachtenBovendien vreest drie op de vier ZZP'ers dat de afschaffing van de VAR en invoering van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) zorgt voor minder inhuur door opdrachtgevers. Wel geeft de meerderheid (54%) aan het een goede zaak te vinden dat het risico op loonheffing nu (ook) bij de opdrachtgever komt te liggen, mocht de Belastingdienst achteraf vinden dat er toch sprake is van een dienstverband.InhuurdriehoekEr zijn veel onbeantwoorde vragen over de rol van intermediairs binnen de nieuwe wet. Het lijkt erop dat staatssecretaris Wiebes ZZP-intermediairs buitenspel wil zetten. Acht op de tien ZZP’ers geeft echter aan het logisch te vinden dat er een overeenkomst tussen drie partijen wordt afgesloten, als een bemiddelaar of intermediair betrokken is bij een opdracht tussen de ZZP’er en de opdrachtgever, bijvoorbeeld voor de match, de urenregistratie of de facturatie.Is de invoering van Wet DBA per 1 januari 2016 haalbaar?